eHealth bij MET de wijk

Dit artikel verscheen in editie 3 van MET, 2020.

MET ggz is volop in beweging. Onze medewerkers zetten zich in om de beste zorg voor cliënten te leveren. Maar zorg kan altijd beter. Daarom werken we, vaak samen met andere partijen, aan projecten die dat mogelijk maken. Deze keer in MET trots: de pilot eHealth bij MET de wijk.

eHealth wordt binnen MET ggz al veelvuldig ingezet voor het behandelen van cliënten. Dit doen we zowel in de basis ggz als bij specialistische behandelingen. Met goede resultaten! eHealth zorgt er in veel gevallen voor dat behandelingen korter en effectiever kunnen. Een goede reden om de mogelijkheden verder te onderzoeken. Zo ontstond, mede ingegeven door de coronamaatregelen in het voorjaar, het idee voor een pilot om eHealth ook in te zetten in de ambulante begeleiding van MET de wijk in Midden- en Noord-Limburg. Begeleiders Şirin Ekinci en Saskia Meuwissen van ambulant team Roermond vertellen hoe de pilot is verlopen.

Modules geselecteerd

De pilot eHealth bij MET de wijk is in juni gestart bij verschillende ambulante teams in de regio’s Noord en Midden. Zij gebruiken hiervoor hetzelfde systeem als de behandelaars van MET ggz: Minddistrict. Şirin legt uit: “Het is een heel fijn systeem om mee te werken. Het is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. Het systeem telt zo’n 50 modules. Een aantal daarvan zijn echt gericht op behandeling, maar er zijn ook een aantal die prima kunnen werken voor begeleiding. Denk aan modules over huishouden of financiële administratie. Die hebben we geselecteerd voor de start van de pilot, zodat we precies weten op welke gebieden we met eHealth aan de slag kunnen. Wat ook belangrijk is: Minddistrict kun je op een smartphone of tablet gebruiken. Cliënten kunnen zo makkelijk en snel bijvoorbeeld hun dagboek bijwerken, zonder dat ze daarvoor echt achter de pc of laptop moeten gaan zitten.”

Extra ondersteuning

Natuurlijk wordt bij de inzet van eHealth goed gekeken naar de cliënt: welke modules sluiten aan bij de behoeftes en leerdoelen, heeft hij de vaardigheden in huis om met de modules aan de slag te gaan én om het geleerde te gaan toepassen? Saskia: “Je moet eHealth vooral zien als toevoeging op de huidige begeleiding, waardoor de cliënt meer keuzes heeft: face-to-face begeleiding, beeldbellen, eHealth of een combinatie van alles. De cliënt wordt nog meer geprikkeld om actief aan zijn leerdoelen te werken als de begeleider er niet bij is. Bovendien gaan de modules net iets dieper op een onderwerp in, met een combinatie van uitleg, filmpjes, rollenspellen en andere opdrachten. Die bespreek je dan op de begeleidingsmomenten, maar je kunt ook tussendoor al feedback geven. Dat maakt deze manier van werken heel effectief.”

“Dankzij eHealth kunnen we meer continuïteit bieden als we minder makkelijk naar cliënten toe kunnen gaan.”

Werken aan specifieke doelen

“Het is ook mogelijk om in de ‘gewone’ begeleiding aan de slag te gaan met het ene leerdoel, terwijl je via eHealth een ander onderwerp oppakt”, vervolgt Saskia. “Zo werk je aan meerdere doelen tegelijk.” Cliënte Damiënne heeft daar positieve ervaringen mee: “Samen met Saskia werk ik aan een aantal specifieke doelen op het gebied van huishouden en administratie. Daarnaast volg ik via eHealth de module ‘piekeren’. Heel iets anders, maar mijn piekergedrag heeft natuurlijk wel invloed op de andere zaken. Het fijne is dat ik de module in mijn eigen tijd kan volgen. Ik houd bijvoorbeeld een aantal dagboeken bij, zoals een piekerdagboek en een positief dagboek. Op momenten dat ik daar behoefte aan heb, vul ik ze in via mijn telefoon. Ook maak ik opdrachten en ik bekijk de video’s in de module. Als ik vragen heb, stel ik ze aan Saskia via de berichtenfunctie. Ik krijg van haar regelmatig digitaal feedback en ook tijdens de begeleidingsmomenten bespreken we de opdrachten. Die combinatie van ‘live’ begeleiding en eHealth werkt voor mij echt goed.”

Samen starten

Ook andere cliënten zijn positief, zelfs als ze over minder computervaardigheden beschikken. Şirin: “Het is voor sommigen wel wennen. Ook zijn er cliënten die enthousiast beginnen, maar na een tijdje afhaken. Daarom is het goed om samen te starten met de eerste module, zodat ze weten hoe het werkt en gestimuleerd worden om door te zetten. Want het is echt een mooie toevoeging voor onze dienstverlening. Ook belangrijk: dankzij eHealth kunnen we meer continuïteit bieden als we, zoals in het begin van de coronaperiode, minder makkelijk naar cliënten toe kunnen gaan.” Saskia vult aan: “We gaan eHealth nu uitrollen in vrijwel alle ambulante teams van MET de wijk die individuele begeleiding bieden. Eerst worden de begeleiders getraind en dan gaan ze er echt mee aan de slag!”

Portret Saskia Meuwissen en Sirin Ekinci.jpg

Saskia Meuwissen en Şirin Ekinci