MET de wijk helpt cliënten vooruit

Dit artikel verscheen in editie 1 van MET, 2021.

MET ggz is volop in beweging. Onze medewerkers zetten zich in om de beste zorg voor cliënten te leveren. Maar zorg kan altijd beter. Daarom werken we, vaak samen met andere partijen, aan projecten die dat mogelijk maken. Deze keer in MET trots: doelmatig werken bij MET de wijk.

Doelgerichte ondersteuning voor cliënten met psychische klachten. Dat is waar het om draait in de nieuwe werkwijze van MET de wijk. Of het nu gaat om begeleiding aan huis, via beschermd thuis of in een beschermde woonvorm; de begeleiding is altijd gericht op het bereiken van persoonlijke doelen. Dat kunnen doelen zijn op het gebied van wonen, huishouden, persoonlijke verzorging, werken, studeren, vrijetijdsbesteding en sociale relaties.

Portret Famke Breeuwer_2.jpg

Famke Breeuwer is als teamleider betrokken bij het meer doelmatig werken bij MET de wijk.

Zelf in actie komen

De weg naar meer doelmatig werken bij MET de wijk is een aantal jaren geleden al ingezet. Nu is het ook officieel vastgelegd in de werkprocessen binnen de organisatie. Teamleider van MET de wijk, Famke Breeuwer, legt uit: “Op basis van de hulpvraag – of eigenlijk het doel – van de cliënt, stellen we een begeleidingstraject samen. Daarbij stimuleren we de cliënt om zelf in actie te komen. De fysieke begeleiding combineren we vaak met e-Health modules, zodat de cliënt ook buiten de vaste begeleidingsmomenten kan werken aan zijn herstel. En we betrekken het eigen netwerk – zoals familie, vrienden en buren – en maatschappelijke organisaties nog meer bij de ondersteuning.

Samen met het netwerk

“Eigenlijk is het meer ‘samenwerken met het netwerk’ dan ‘betrekken van het netwerk’”, vervolgt Famke. “Vroeger namen we als begeleiding veel taken voor de cliënt over. Nu zorgen we ervoor dat hij het zelf kan, met actieve ondersteuning uit zijn netwerk. Dat vraagt van ons ook om een andere manier van denken en werken: we krijgen steeds meer een coachende rol, waarbij de cliënt de regie houdt. Om dit goed onder de knie te krijgen, zijn we eerst gestart met een aantal pilots. Het leuke is dat we al snel zagen dat de werkwijze ook echt resultaat oplevert. Bij beschermd wonen zijn bijvoorbeeld cliënten uitgestroomd (naar begeleid thuis of begeleiding individueel), die zelf niet hadden verwacht ooit nog uit te stromen. Cliënten ontdekken een andere kant van zichzelf en durven meer verantwoordelijkheid te nemen. Dat is mooi om te zien. Inmiddels zijn we gestart met het uitrollen van de werkwijze bij alle teams van MET de wijk.”

“Cliënten ontdekken een andere kant van zichzelf en durven meer verantwoordelijkheid te nemen.”

Meer evalueren

Een belangrijk onderdeel in de nieuwe werkwijze is de evaluatie. Famke: “We evalueren vaker dan vroeger. Dat doen we samen met de cliënt én het netwerk. Zo houden we grip op het herstelproces en zorgen we ervoor dat de focus bij iedereen hetzelfde is. Zeker voor het informele netwerk is dat fijn. Zij weten beter wat er van iedereen wordt verwacht en bij wie ze kunnen aankloppen als er iets is. De lijntjes zijn korter en de drempels lager. En omdat zijn hele netwerk actief bijdraagt aan zijn herstel, doet de cliënt er eerder een beroep op als dat nodig is. Dankzij dit sterke vangnet is het makkelijker om zijn plekje in de maatschappij weer (terug) te vinden.”