Doelgericht aan de slag met eHealth

Dit artikel verscheen in de herfsteditie van MET, 2019.

eHealth wordt steeds vaker ingezet binnen MET ggz. Wat is het precies, wat zijn de ervaringen ermee en wat brengt de toekomst? Vragen die Ilse Meessen, verpleegkundig specialist en kartrekker voor eHealth, graag beantwoordt.

Wat houdt eHealth precies in?

“eHealth biedt digitale ondersteuning bij een behandeling, zowel in de basis ggz als bij specialistische behandelingen. We werken hiervoor met MindDistrict, een systeem dat modules biedt voor verschillende soorten behandelingen. Cliënten houden bijvoorbeeld een dagboek bij, waardoor de behandelaar een goed beeld krijgt van situaties waarin een cliënt het moeilijk heeft. Voor cliënten is het vaak makkelijker om hun gevoelens op papier te zetten dan om erover te praten. Ook biedt het systeem mogelijkheden om met een cliënt te communiceren, waar dat via e-mail niet mag in verband met privacy.”

Wat zijn de voordelen van eHealth?

“Het zorgt er vooral voor dat cliënten thuis actief en doelgericht aan hun herstel werken. Ze komen hierdoor beter voorbereid naar de gesprekken. Dankzij die integratie van behandeling en eHealth kunnen behandelingen korter en effectiever. Daarnaast zetten we eHealth steeds vaker in om mensen op de wachtlijst alvast aan de slag te laten gaan, om zo de wachtperiode te overbruggen. Verder biedt het systeem zelfhulpmodules, die een cliënt onder andere kunnen helpen om minder te piekeren.”

Zijn er ook nadelen te noemen?

“Eigenlijk zijn de ervaringen vooral positief. Wel zien we dat sommige cliënten eraan beginnen, maar het niet afmaken. Het is belangrijk dat de behandelaar daarover in gesprek gaat met de cliënt: samen kijken waarom het niet lukt en goede afspraken maken over het vervolg, met eventueel aanpassingen in het programma. Het werken met eHealth moet vanzelfsprekend worden, voor cliënten én behandelaars. Mede daarom blijven we binnen de organisatie werken aan de scholing van medewerkers.”

Wat brengt de toekomst voor eHealth?

“We zetten eHealth inmiddels bij zo’n 20 tot 25 procent van de behandelingen in en dit zal de komende jaren flink toenemen. Daarnaast willen we bij onze specialistische behandeling gaan werken met een digitale poli, waarbij eHealth zelfs de overhand gaat krijgen boven face-to-face gesprekken. En we blijven nieuwe toepassingen van eHealth volgen en onderzoeken. Daar waar we meerwaarde zien, zullen we die zeker inzetten.”

pexels-photo-461077.jpeg