Prikpoli voor 55+’ers met stemmingsstoornissen

Dit artikel verscheen in de voorjaarseditie van MET, 2018.

Deze keer in MET trots: de prikpoli voor 55+’ers met stemmings- en angststoornissen van MET ggz in Zuid-Limburg. Een zorgprogramma waarin het algehele functioneren van cliënten in combinatie met het monitoren van hun medicatie centraal staat. Zo is de prikpoli in Zuid-Limburg het beste te omschrijven.

Psychiater Kittie D’Hoine en sociaalpsychiatrisch verpleegkundige Magda Reumkens zijn hier de drijvende krachten. Kittie legt uit hoe het werkt: “De mensen die bij de prikpoli komen, hebben vaak al langere tijd last van stemmingsstoornissen, zoals depressies of bipolaire stoornissen, maar ook angststoornissen kunnen hardnekkig zijn. Daarvoor zijn ze soms al in behandeling (geweest) en hebben ze medicatie. Na een uitgebreid psychiatrisch en medisch onderzoek stellen we ze in op tricyclische anti-depressiva (bijvoorbeeld Nortrilen of clomipramine) in geval van een depressie of ernstige angststoornis.

Bij een bipolaire stoornis krijgen mensen een stemmingsstabilisator, bijvoorbeeld lithium of valproïnezuur. Wat al deze middelen gemeen hebben, is dat we door bloed te prikken kunnen opvolgen of cliënten de juiste dosering krijgen. Deze hangt dan weer samen met de werkzaamheid van het middel. Bij ouderen zien we vaker dat de bloedspiegel met de tijd begint te stijgen, waardoor we de dosering kunnen verlagen en toch hetzelfde effect behouden.”

Combinatie met andere klachten

Magda vult aan: “Het is belangrijk om deze controles regelmatig te doen. Naarmate mensen ouder worden, krijgen ze namelijk ook vaak lichamelijke en cognitieve problemen. Hierbij horen dan weer nieuwe medicijnen, die kunnen invloed hebben op de stemmingsproblemen én op de werking van onze medicijnen. Sommige medicijnen of aandoeningen – bijvoorbeeld hartkwalen of een verminderde nierfunctie – kunnen ervoor zorgen dat de antidepressiva minder goed worden opgenomen of juist langer in het bloed blijven hangen. Daarom houden we goed in de gaten hoe de cliënten functioneren in het dagelijkse leven, maar ook of de medicatiespiegels nog wel in orde zijn.”

Compleet zorgprogramma

De naam prikpoli dekt dan ook niet helemaal de lading. Magda: “Het is echt een compleet zorgprogramma. Bij de stabiele cliënten kunnen we de contacten terugbrengen tot een minimum en dat is zo’n vier keer per jaar. Bij aanmelding hebben mensen juist heel veel klachten en volgen we ze wekelijks op. Op die manier bieden we zorg op maat. Iedereen weet ook: we maken altijd tijd voor je als de prikpoli belt omdat het niet goed met je gaat. Zo kunnen we samen erger voorkomen. Daarbij komen cliënten op kantoor als dat lukt en gaan we op huisbezoek als het nodig is. We bespreken met ze hoe het gaat, waar ze tegenaan lopen en of ze voldoende steun uit hun omgeving krijgen, zoals mantelzorg en/of thuiszorg. Juist door bij mensen thuis te komen, krijgen we een volledig beeld van hoe het met ze gaat. Daarna maken we met de cliënten via het ziekenhuis (MUMC+ of Zuyderland) een prikafspraak. Sommige cliënten gaan daarvoor zelf naar het ziekenhuis, vaak komt de prikdienst ook bij hen thuis. Na enkele dagen krijgen we via het lab de uitslagen en kunnen we de medicatie waar nodig bijstellen. Enkele cliënten krijgen naast de antidepressiva ook ‘depot’-medicatie in de vorm van injecties. Die dien ik wel zelf toe.”

Vertrouwen opbouwen

Kittie: “Minimaal twee keer per jaar zie ik elke cliënt – 120 in totaal – samen met Magda. In de loop der jaren bouw je zo een goede band op met de cliënten. Door onze expertise en goede samenwerking krijgen mensen vertrouwen in ons en dat helpt onder andere als ze moeite krijgen met de medicatie. Dan horen ze bijvoorbeeld van vrienden of familie dat het nu toch goed gaat en dat ze wel kunnen stoppen met de medicatie. Gelukkig maken ze dat dan bespreekbaar, zodat ik de kans krijg om het nog een keer uit te leggen. Ook durven ze ons sneller te bellen op het moment dat het niet goed met ze gaat. We hebben overdag een crisisdienst, waardoor we snel kunnen handelen als dat nodig is. Zeker bij de complexe problematieken van deze oudere cliënten is dat heel belangrijk.”

Wilt u meer weten over de prikpoli voor ouderen met stemmings- en angststoornissen? Neem contact op met team Ouderenzorg van MET ggz Zuid, via 088-1149494.