Gezinspoli Roermond

MET ggz is volop in beweging. Onze medewerkers zetten zich in om de beste zorg voor cliënten te leveren. Maar zorg kan altijd beter. Daarom werken we, vaak samen met andere partijen, aan projecten die dat mogelijk maken. Deze keer in MET trots: de gezinspoli Roermond.

Na het succes in Weert richtte MET ggz in 2019 ook in Roermond een gezinspoli op. De gezinspoli is bedoeld voor gezinnen waarbij de psychische aandoening van meerdere gezinsleden invloed heeft op het gezin. Door de hulpverlening voor ouder en kind goed op elkaar af te stemmen, kunnen ze beter en gerichter werken aan hun herstel én stabiliteit binnen het gezin.

Portret_gezinspoli.jpg

De gezinspoli in Roermond brengt samenhang in behandeling en begeleiding voor gezinnen waarbij zowel een volwassene als een kind in behandeling zijn bij MET ggz. Van links: Vicky Smeets, Ton Bellemakers, Kristie Rutjens, Heidi Taubert, Malu van Kronenburg en Arlette Reijnen.

Meer samenhang in ondersteuning

Heidi Taubert is vanuit Kind & Jeugd betrokken bij de gezinspoli. Zij legt uit: “De gezinspoli brengt samenhang in behandeling en begeleiding voor gezinnen waarbij zowel een volwassene als een kind in behandeling zijn bij MET ggz. Klachten bij één of meer gezinsleden hebben immers invloed op het hele gezin. Daarom vinden we het belangrijk om niet alleen oog voor het kind en de volwassene individueel te hebben, maar ook voor het gezin als geheel. In de praktijk betekent het dat behandelaren in nauwe verbinding met elkaar staan om zorg op elkaar af te stemmen. Daarnaast ondersteunen we de volwassenen bij hun ouderrol. Zeker als je belast bent met psychische klachten, kost dat vaak wat meer moeite. En doordat we het hele gezin in onze behandeling meenemen, zijn we ook alerter op problematieken bij de overige gezinsleden.”

Dynamiek in het gezin

Problemen en/of zorgen in een gezin hebben een effect op alle gezinsleden, ondanks dat men het beste met elkaar voor heeft. Systeemtherapeut Ton Bellemakers licht het toe met een voorbeeld: “Een moeder met een depressie is in behandeling bij MET ggz. Een tijdje later komt ook het kind bij ons in behandeling. In eerste instantie omdat het gedragsproblemen heeft. Vanuit de gezinspoli kijken we vanuit een helicopterview en meer systemisch naar de klachten. Zo wordt duidelijk dat de klachten van het kind een relatie hebben met de depressie van zijn moeder. Moeder kan vanuit haar eigen kwetsbaarheden minder goed afgestemd reageren op het kind. Vanuit de gezinspoli bieden we zowel de moeder als het kind de behandeling die ze nodig hebben. Maar we kijken ook hoe we de dynamiek in het gezin op een positieve manier kunnen veranderen. Bijvoorbeeld door vader wat meer erbij te betrekken, door het kind goed uit te leggen waarom moeder minder energie heeft en niet altijd voor hem kan zorgen. En door moeder te ondersteunen en te kijken wat ze wel kan doen, ondanks haar klachten.”

“We werken vooral aan meer bewustwording binnen onze eigen organisatie, zodat ook collega’s die niet direct betrokken zijn bij de gezinspoli ons weten te vinden.”

Risico’s signaleren

De kracht zit volgens Heidi in die integrale aanpak, waarbij de teams Kind & Jeugd, Volwassenenzorg en MET de wijk nauw met elkaar samenwerken. En sinds vorig jaar is het team verder versterkt met een GZ-psycholoog voor kind en jeugd, een psychotherapeut voor meervoudig complexe zorg, een verpleegkundig specialist uit het FACT-team, een vaktherapeut en een preventiewerker. Heidi: “Zo hebben we een breed platform om de zorg af te stemmen, te organiseren én al in een vroeg stadium mogelijke risico’s te signaleren. De preventiewerker speelt daarin een belangrijke rol. Als we ouders in behandeling of begeleiding krijgen, doen we vanuit Volwassenenzorg regelmatig een kindcheck om na te gaan hoe het met de kinderen in het gezin, het zogeheten ‘systeem’ is. We brengen dan de beschermende en risicofactoren in kaart: hoe is de dynamiek in het gezin, kan de andere ouder de zorg voor de kinderen overnemen, hoe oud zijn de kinderen – want: hoe jonger hoe kwetsbaarder, begrijpen ze wat er aan de hand is met papa of mama, wie zijn steunfiguren voor het kind of gezin, et cetera? Zo kunnen we al vroegtijdig in actie komen als dat nodig is. Want hoe eerder mensen geholpen worden, hoe makkelijker en sneller het herstel gaat. En daarmee kun je ook de overdracht van psychische klachten op generaties – ofwel intergeneraliteit – tijdig opsporen en deels zelfs voorkomen.”

Bewustwording

De komende tijd wil het team van Heidi en Ton de gezinspoli verder laten groeien. Ton: “We werken vooral aan meer bewustwording binnen onze eigen organisatie, zodat ook collega’s die niet direct betrokken zijn bij de gezinspoli ons weten te vinden. Dat geldt trouwens ook voor externe partijen. Daardoor hopen we de komende jaren nog veel meer gezinnen op een integrale manier te ondersteunen.”

 

Datum: Q2 2021.