De Nieuwe GGZ

Kan de geestelijke gezondheidszorg wijkgericht georganiseerd worden? Hoe geven we mensen meer regie over hun gezondheid en zorg? Hoe ontstaat in de wijk samenwerking tussen betrokken hulpverleners? Hoe zorgen we dat goede hulp voor iedereen toegankelijk is? Zomaar een greep uit veelvoorkomende vragen die leven in de ggz. In 2016 besloot MET ggz daarom om samen met ketenpartners te bekijken hoe de ggz in een wijk anders georganiseerd kon worden. Het project ‘De Nieuwe GGZ’ is samen met netwerkpartners opgepakt. 

Een behandeling binnen de ggz is veelal gericht op het verminderen van klachten of het vergroten van het functioneren in de maatschappij. Ggz-organisaties realiseren zich steeds meer dat behandeling gericht moet zijn op persoonlijk herstel: hoe je als individu weer grip krijgt op het eigen leven. Door alle mogelijke ketenpartners in een wijk te betrekken in het project ‘De Nieuwe GGZ’, wordt onderzocht hoe de ggz op een andere manier vorm gegeven kan worden. Uiteraard staat hierin het herstel van de cliënt centraal.  

De Nieuwe GGZ in Roermond

In ‘De Donderberg’, een wijk in Roermond, is het project drie jaar geleden gestart door een krachtenbundeling  van organisaties die een rol spelen bij de psychische gezondheid in de wijk. Het gedachtegoed van “De Nieuwe GGZ was de inspiratie om de genoemde vraagstukken in de praktijk te verkennen.

Om de waarde te bepalen van het project is door de betrokken organisaties afgesproken om kwalitatief onderzoek te doen naar de ervaringen van diverse betrokkenen. Het project ‘De Nieuwe GGZ’ is eind 2018 wetenschappelijk geëvalueerd. Het artikel verscheen in het prestigieuze British Medical Journal. Het volledige artikel “Personal-recovery-oriented community mental health care: Qualitative evaluation of a developmental project” is te lezen op British Medical Journal: http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2019-035709. Er is ook een Nederlandse samenvatting gemaakt van het artikel. 

Meer informatie over het project in de Donderberg.

 

Het project is namens alle zorgverzekeraars (mede) mogelijk gemaakt door zorgverzekeraars CZ en VGZ.