Wendbaar naar toekomst

De meerjarenstrategie van MET ggz

De wereld van de zorg verandert en MET ggz verandert mee. Uiteraard zetten we daarbij de zorg- en ondersteuningsbehoefte van onze cliënten centraal. Hoe doen we dat? Wat zijn onze speerpunten voor de komende jaren?

MET zorg: persoonlijk herstelproces van de cliënt centraal

MET ggz is er om fasegericht, met specialistische kennis, mensen met complexe psychische aandoeningen te begeleiden en te behandelen. We kunnen hierbij snel op- en afschakelen.  Onze zorgprofessionals behandelen en begeleiden op maat, passend bij de zorg- en ondersteuningsbehoefte van de cliënt. 

Herstelgerichte zorg blijft centraal staan bij al onze professionals. De inzet van ervaringsdeskundigen is een wezenlijk onderdeel van de zorg die we bieden. Ook onze maatschappelijke betrokkenheid als wetenschappelijk onderzoek hebben een belangrijke rol.

MET onze (zorg) professionals

Onze medewerkers zijn verantwoordelijk voor het succes van onze organisatie. We ondersteunen hun persoonlijke ontwikkeling zodat ze met trots en energie hun werk doen. Ons opleidingsbeleid biedt kansen voor persoonlijke groei; zo creëren we een learning community.

Samen MET anderen rondom de lokale behoefte van de cliënt

Met onze partners in de regio kijken wij wat nodig is rondom de zorgbehoefte van de cliënt, nu en in de toekomst. We bouwen samen met het netwerk verder aan de ideeën om elkaar meer te versterken of aan te vullen en de best passende zorg te leveren. Daar waar mogelijk organiseren we dit decentraal in de omgeving van de cliënt.

MET wendbaarheid

Bij MET ggz staat de kwaliteit van zorg op nummer één. We ontwikkelen ons op basis van kansen in de markt. Uitgangspunten zijn het maximaliseren van de waarde van zorg en het reduceren van de kosten.

MET innovatie

We stimuleren onze (zorg) professionals om vakinhoudelijke innovaties te initiëren, door onder andere de inzet van onze zorgraden. Doorontwikkelen, innoveren, inspireren en versterken zijn onze speerpunten.

Zó doen we dat bij MET ggz. Nu en in de toekomst.

De wereld van de zorg verandert en wij veranderen mee.