Klachten

Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan horen wij dat graag. Het is belangrijk deze onvrede te melden, zodat wij kunnen werken aan een goede oplossing. Zo helpt u onze hulp- en dienstverlening te verbeteren.

Bij wie kunt u terecht?

  • Uw hulpverlener staat open voor uw wensen en kritiek. Bent u het niet eens met de gang van zaken, vertel het uw hulpverlener. Zo kunnen wij direct werken aan het oplossen van het probleem.
  • Kunt u de onvrede niet met een hulpverlener bespreken of kan deze uw probleem niet goed oplossen? Dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.
    • De klachtenfunctionaris voor Noord- en Midden-Limburg is Els Vossen. Zij is bereikbaar via 06-50499733 of klachtenfunctionaris@metggz.nl.
    • De klachtenfunctionaris voor Zuid-Limburg is Daan Schatteman. Hij is bereikbaar via 06-51902514.

  • Lukt het vervolgens niet om de klacht naar tevredenheid op te lossen, dan kan de klachtenfunctionaris u doorverwijzen naar de klachtencommissie van MET ggz.
  • Ook is het mogelijk de Geschillencommissie Zorginstellingen in te schakelen.
  • Is er sprake van seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag door uw hulpverlener, dan staat Hanny Leene, vertrouwenspersoon seksueel misbruik door hulpverleners, voor u klaar. Zij is bereikbaar via 06-13442074.

Wilt u meer weten over het indienen van klachten en de klachtenprocedure? Download dan de folder Als u niet tevreden bent

Wij geloven in de herstellende kracht van mensen.