Basis ggz (MET focus)

Heeft u een enkelvoudige psychische klacht? Dan krijgt u meestal behandeling via MET focus, onze basis geestelijke gezondheidszorg (basis ggz).

Daarvoor bezoekt u een psycholoog of gespecialiseerde verpleegkundige bij uw eigen huisartsenpraktijk of op een van de locaties van MET focus. Zij helpen u op weg bij klachten, zoals

  • angst en paniek
  • depressie
  • traumatische klachten
  • psychosomatische klachten
  • burn-out
  • langdurige stabiele psychische klachten

Ook bieden wij diverse therapieën en trainingen:

Een behandeling binnen de basis ggz duurt meestal enkele maanden tot een jaar. Download ook de folder over de basis ggz.

Herstelondersteunende zorg

Bij MET focus werken we vanuit de herstelgedachte. De visie hierbij is om het persoonlijk herstel van de cliënt te ondersteunen. Presentie, optimisme en gelijkwaardigheid zijn kernbegrippen voor de hulpverlener.

Deze zorg is gebaseerd op de kwaliteitsstandaarden voor de ggz, zoals beschreven op www.ggzstandaarden.nl. Op www.thuisarts.nl vindt u cliëntgerichte informatie over bijvoorbeeld angstklachten, somberheid of omgaan met psychische klachten die is gebaseerd op de relevante standaarden.

Cliëntervaringen

Met behulp van de CQ-index meten we de ervaringen van cliënten in onze basis ggz. Over 2018 beoordeelden cliënten de basis ggz van MET ggz, MET focus, met een mooie 7,9. Cliënten zijn dus tevreden over hun behandeling.

Een van de aandachtspunten die uit het onderzoek naar voren is gekomen, is het betrekken van naasten bij de behandeling. We schenken in 2019 dan ook bijzondere aandacht aan het verbeteren van de rol van naasten bij uw behandeling.

Keurmerk Basis GGZ

MET ggz beschikt over het Keurmerk Basis GGZ. Zorgaanbieders van basis ggz laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment.

Hulp nodig bij psychische klachten? Wij zijn er altijd, voor iedereen.