Opvoeden: een hele kunst!

De opvoedcursus Opvoeden: een hele kunst! is speciaal voor ouders die onder moeilijke omstandigheden, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen of stress, kinderen grootbrengen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

Opvoeden is leuk en soms ook moeilijk

Je kind een gelukkige jeugd geven, is wat de meeste ouders willen. Maar opvoeden is best een flinke opgave en valt soms niet mee. Zeker in tijden dat je zelf 'niet lekker in je vel zit' of last hebt van stress, overspannenheid of ziekte. Vaak hebben ouders dan het gevoel te kort te schieten in de opvoeding van hun kinderen.

De cursus Opvoeden: Een hele kunst!kan ouders/verzorgers in deze moeilijke omstandigheden ondersteunen bij het vergroten van de opvoedvaardigheden en het versterken van hun zelfvertrouwen als opvoeder.

Wat kunt u van de cursus verwachten?

In de cursus Opvoeden: Een hele kunst! gaan we in 12 (tot maximaal 15) bijeenkomsten met elkaar aan de slag met als doel uw zelfvertrouwen als opvoeder te versterken. In de cursus worden situaties die moeilijk zijn in de opvoeding besproken en er wordt samen met andere ouders naar oplossingen gezocht. Iedere bijeenkomst staat een ander thema centraal. Thema’s zijn bijvoorbeeld:

  • verwachtingen en beleving van het ouderschap
  • regels en grenzenstellen
  • aandacht geven en prijzen
  • sociale steun

Opvoeden: Een hele kunst! is een praktische cursus, er wordt onder meer gewerkt met oefeningen, verhalen en spelvormen. Bij de cursus hoort een cursusklapper.

Praktische informatie

Voorafgaand aan de cursus is er een kennismakingsgesprek, waarin u meer informatie krijgt over de inhoud en werkwijze van de cursus. Aan het einde van het gesprek wordt samen met u de beslissing genomen of u wel of niet gaat deelnemen.

De bijeenkomsten worden begeleid door 2 hulpverleners, 1 hulpverlener voor volwassenen en 1 hulpverlener van de afdeling Kinderen en Jeugd.

Meer informatie of aanmelden?

Wilt u meer informatie ontvangen of bent u geïnteresseerd in deze mogelijkheid om steun te krijgen in uw rol als ouder/verzorger, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat of afdeling preventie via 088–1149494 of mail secretariaten@metggz.nl.