Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding bestaat uit diensten die in de wijk geleverd worden. Het gaat om activiteiten in groepsverband en individuele ondersteuning. De activiteiten vinden plaats in een wijkgebouw. De individuele ondersteuning kan plaatsvinden bij u thuis of vanuit een locatie in de wijk.

Medewerkers van MET de wijk werken allemaal mobiel. Kantoorlocaties zijn in afbouw en worden vervangen door flexibele werkplekken in de wijk. Dat doen we omdat we onderdeel van de wijk willen zijn en benaderbaar willen zijn voor u, wijkbewoners en instanties waar u mee te maken heeft.

De ondersteuning die wij bieden is gebaseerd op een persoonlijk begeleidingsplan en is afhankelijk van de levensgebieden waar hulp gewenst is: wonen, huishouden, persoonlijke verzorging, werken, studeren, vrijetijdsbesteding en sociale relaties. Ook de fase van herstel of terugval speelt een rol. Dit en de financiële kaders bepalen de intensiteit van de begeleiding. Deze kan variëren van 1 tot 3 uur per week, met een uitloop naar 8 uur per week.

Begeleid wonen Met de wijk Met ggz

Wat betekent dat in de praktijk?

De medewerkers van MET de wijk kunnen u helpen met:

  • begeleiding in en naar een zelfstandige woonsituatie: het vinden en kiezen van een geschikte woonomgeving, het organiseren van uw huishouden en de administratie, gezonde leefstijl en daginvulling, samenwerking met huisgenoten en buren of met anderen in een beschermde woonomgeving in een woonwijk
  • oriëntatie op talenten en mogelijkheden en hoe deze in te zetten en te versterken
  • oriëntatie, stimulering en aanpassing op leefstijl en omgang met kwetsbaarheden
  • oriëntatie op mogelijke bronnen van steun in de omgeving en hoe deze te benutten
  • trainingen om nieuwe sociale vaardigheden aan te leren
  • in contact komen met mensen met een vergelijkbare achtergrond
  • introductie bij zelfhulpgroepen, die worden geleid door ervaringsdeskundigen
  • het vinden van werk of een studie
  • het vinden van een dag- en/of vrijetijdsbesteding

Overgangsrecht Ambulante begeleiding

Voor meer informatie over het overgangsrecht beschermd wonen kunt u kijken op www.hoeverandertmijnzorg.nl

Zie ook de lokale huis-aan-huisbladen/gemeentepagina’s.

Ondersteuning aanvragen

Kunt u ondersteuning gebruiken op het gebied van wonen? Kijk onder Aanmelden voor meer informatie hierover.

MET de wijk: begeleiding

Mensen weer grip laten krijgen op hun leven, dat is wat we met het aanbod van MET de wijk willen bereiken. U vindt ons in Roermond, Echt, Venlo, Venray en Weert, maar we bieden onze diensten aan in geheel Noord- en Midden-Limburg.