Begeleidingsaanbod

Onze begeleiding is praktisch van aard. We helpen u bijvoorbeeld bij het aangaan van sociale contacten of ondersteunen u bij vrijwilligerswerk of buurtactiviteiten.

Ook bieden we begeleiding door ervaringsdeskundigen. Mensen met een soortgelijke achtergrond weten tenslotte als geen ander wat er komt kijken bij het (opnieuw) opbouwen van uw leven. Tot slot biedt MET de wijk beschermd wonen: in een tijdelijke woning (woonomgeving met begeleiding) werkt u aan het opbouwen van een zelfstandig bestaan.

Redenen voor begeleiding

Dagelijks functioneren

Het lukt onvoldoende om de dagelijkse routine gaande te houden; zelf geld beheren, het initiëren en uitvoeren van complexe taken en het bijhouden van administratieve zaken. MET de wijk kan daarbij helpen en voorkomen dat een aantal administratieve en regelzaken in het slop raken en dat gewone dagelijkse verplichtingen niet worden nagekomen.

Sociale (zelf) redzaamheid

Heb u moeite met contacten leggen en onderhouden, intieme relaties aangaan en behouden; angst bij formele contacten en contacten met instanties, vermijdend gedrag? Is het contact met familie en oude vrienden verwaterd of zijn er zo veel nare dingen gebeurd dat familie en vrienden afstand bewaren? Of is het contact verbroken en wilt of kunt u het niet zelf herstellen? MET de wijk kan u helpen de moeite die u heeft om zelf contact te leggen te overwinnen. We inventariseren samen wat er nodig is, maken een plan. U kunt deelnemen aan individuele en groepsgerichte trainingsactiviteiten. We kunnen u praktisch ondersteunen in het leggen of herstellen van contacten.

Probleemgedrag

Mogelijk is sprake van passief gedrag, angstig en verward gedrag, gebrek aan initiatief en destructief, dwangmatig gedrag of verslavingsproblematiek? Soms is probleemgedrag een direct gevolg van de stoornis, maar het kan ook een reactie zijn van onmacht en spanning. MET de wijk kan een vertrouwde stimulerende omgeving bieden die veiligheid, structuur en houvast biedt, zodat het probleemgedrag minder de kop opsteekt.

Psychisch functioneren

Heeft u last van emotionele, sombere of ongeremde stemmingen en chaotische gedachten? Misschien van wanen, depressiviteit, manie en psychose, waardoor de relatie tot de werkelijkheid van anderen zoek is? MET de wijk kan samen met u onderzoeken hoe deze problemen te signaleren en hoe u uw leven in kunt richten, zodat u beter kunt omgaan met kwetsbaarheden.

Concentratieproblemen

Door psychiatrische aandoeningen en medicatiegebruik kost het vaak veel moeite om zich goed te concentreren. Daar kunt u last van hebben bij regietaken (denken, plannen, kiezen), maar ook in relatie tot uw geheugen (zich iets herinneren, leren) en bij oriëntatie (in tijd, plaats en persoon). MET de wijk kan u helpen te leren omgaan met deze beperking en steun bieden. Zo nodig kan uw begeleider ook regelzaken overnemen of stimuleren dat anderen u helpen.

Je weet pas wat het betekent om een psychische probleem te hebben, als je het zelf hebt meegemaakt.