Kinderen van ...

Wanneer ouders psychische en/of verslavingsproblemen hebben, dan heeft het hele gezin daarmee te maken. Kinderen hebben vaak vragen, zorgen of onduidelijkheden.

Zowel ouders als kinderen kunnen behoefte hebben aan ondersteuning. Het preventieprogramma KOPP/KVO van MET ggz biedt deze ondersteuning met diverse activiteiten. Meer informatie hierover vindt u in de folder KOPP/KVO.

#

Als naaste speelt u een belangrijke ondersteunende rol. Maar we staan ook voor ú klaar.