Preventie

Heeft uw kind lichte tot matige psychische klachten? Of loopt het een verhoogd risico daarop? Dan kunt uw kind deelnemen aan een van onze preventieactiviteiten.

MET ggz biedt een aantal cursussen en gespreksgroepen voor kinderen. Daarnaast hebben we een specifiek aanbod voor ouders/verzorgers. Alle preventieve cursussen en gespreksgroepen zijn vrij toegankelijk voor iedereen die interesse heeft. U heeft dus geen verwijzing nodig.

U kunt zich aanmelden via tel. 088-1149494 of secretariaatgroepen@metggz.nl.

Goed om te weten: we verzorgen ook cursussen en gespreksgroepen voor jongeren, volwassenen, ouderen en naasten.

Uw kind heeft recht op de best mogelijke zorg. Daar zetten wij ons graag voor in.