WRAP-cursus

Er kunnen allerlei redenen zijn, in uzelf of in uw omgeving, waardoor u niet komt tot wat u eigenlijk wil in uw leven. Van op gang komen in de ochtend tot de zin in het leven (terug)vinden.

WRAP is een praktische cursus om aan uw welbevinden te werken, door een persoonlijk ‘levensplan’ te maken.

Wat is WRAP

WRAP staat voor Welness Recovery Action Plan. Het is een cursus waarin u een persoonlijk plan maakt. Stap voor stap past u de acties die bij u goed werken, toe in uw dagelijkse leven. Dat weet u omdat u vanuit eigen ervaringen werkt. En als deelnemers leert u ook van elkaar. Ervaringen van anderen kunnen steunend en inspirerend zijn.

De WRAP-cursus richt zich op kracht in plaats van klacht. Dat doen we door uit te gaan van hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, persoonlijke ontwikkeling, opkomen voor uzelf en steun geven en krijgen. Dit zijn de kernbegrippen van herstel.

Het plan is vooral gebaseerd op wat u goed doet. U vult uw gereedschapskoffer met alles waarvan u weet dat het bijdraagt aan uw welbevinden. Andere hulpmiddelen helpen u om te ontdekken wat uzelf kunt doen als het minder goed met u gaat.

Alle WRAP-cursussen worden gegeven door ervaringsdeskundigen. Zij helpen u bij het proces.

Voor wie?

De WRAP-cursus is bedoeld voor iedereen en kan ook in diverse contexten worden toegepast.

Duur

De WRAP-cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten (wekelijks) van 3 uur.

Meer informatie en aanmelden

Informatie over cursusdata enz. via MET ggz, T: 088-1149494 of mail naar een van de onderstaande e-mailadressen.

Noord- en Midden-Limburg: hersteltrainingnoordmidden@metggz.nl
Zuid-Limburg: hersteltrainingzuid@metggz.nl