Training TANDEM – voor mensen met dementie in een vroeg stadium en hun mantelzorgers

In Maastricht en Roermond start MET ggz met een nieuwe mindfulnesstraining voor mensen met dementie in een vroeg stadium: TANDEM (Training Aandacht voor mensen met DEmentie in een vroeg stadium en hun Mantelzorgers).

Wat is TANDEM?

Recent onderzoek laat zien dat het sámen doorlopen van een training in mindfulness een bijdrage levert aan het welzijn van mensen met dementie (in een vroege fase) en hun mantelzorgers.

Ook naasten zoeken na een diagnose steeds naar een evenwicht in een voortdurend veranderende relatie. De kracht van deze training is het sámen bijwonen van de bijeenkomsten en het sámen aan de slag gaan. Vandaar de passende metafoor van de TANDEM!

Inhoud van de cursus

Thema’s waaronder acceptatie en het omgaan met het veranderen van een toekomstperspectief komen aan bod. In de training wordt aandacht besteed aan alles wat wél nog mogelijk is, ondanks de veranderingen die de ziekte met zich meebrengt.

Ervaringen van deelnemers

Deelnemers van het TANDEM-onderzoek zijn enthousiast over de invloed op hun functioneren. Ze ervaren meer rust, bewustwording, acceptatie en veerkracht. Ook merken ze een positieve verandering op in de dagelijkse omgang met elkaar.

Meer informatie

Meer informatie over de inhoud van de cursus leest u in de folder TANDEM.

#