Psycho-educatie voor naasten van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Mensen die net een diagnose/classificatie in het autismespectrum hebben gekregen, hebben daar in het algemeen weinig kennis van. Dit geldt niet alleen voor de persoon zelf, maar bijvoorbeeld ook voor de partner, het kind, de broer/zus. Naast het psycho-educatie aanbod voor mensen met ASS, is er voor de naasten (partner, gezinsleden) ook een psycho-educatie aanbod. Ouders, andere familieleden en betrokkenen kunnen zich aanmelden voor de psycho- educatie bijeenkomsten voor familieleden van mensen met ASS.

Voor wie is psycho-educatie bedoeld?

Psycho-educatie ASS voor naasten is bedoeld voor mensen die een naaste hebben bij wie een diagnose in het autistische spectrum is gesteld. Het is een methodiek in de hulpverlening aan (naasten van) mensen met een langdurige beperking of handicap. Het verwijst naar een reeks educatieve interventies met de bedoeling mensen handvatten (vaardigheden, kennis en zelfvertrouwen) te geven om te leren omgaan met hun naaste met ASS.

U wordt geïnformeerd over:

  • Oorzaken, de symptomen, het verloop en de behandeling van ASS;
  • De mogelijkheden die er zijn om met uw naaste met ASS om te gaan;
  • Welke mogelijke wegen naar ondersteuning er zijn en hoe u kunt opkomen voor de eigen rechten en behoeften van u en uw naaste;
  • De emotionele consequenties van de diagnose voor uw dagelijkse leven en de toekomst;
  • Vergroten van de kennis.

Psycho-educatie wordt ingezet om uw kennis over autisme te vergroten en u inzicht te bieden in hoe u kunt omgaan met de problemen die met de stoornis van uw naaste samenhangen.

Waar en wanneer?

Psycho-educatie in een groep bestaat uit zeven bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden plaats bij MET ggz/PsyQ en worden begeleid door hulpverleners die gespecialiseerd zijn in Autisme spectrum stoornis..

Indicaties

  • De diagnose autismespectrumstoornis is bij een naaste van u gesteld;
  • U heeft een normale begaafdheid;
  • U bent 18 jaar of ouder.

Kosten

Voor de cursusklapper die u ontvangt wordt een vergoeding van €25,- gevraagd. Verder zijn er geen kosten aan deelname verbonden, en gaat dit ook niet af van uw eigen risico.

Aanmelden

Voor vragen of aanmelding kunt u vrijblijvend contact opnemen met het secretatiaat groepen van MET ggz, tel: 088 -1149494 of of via e-mail: secretariaatroermond@metggz.nl.