Cursus Aan de slag met angst

Angst is een normaal verschijnsel en het helpt ons om alert te zijn op mogelijk gevaar. Sommige mensen worden echter erg angstig in situaties waarin anderen kalm blijven, of voelen zich een groot gedeelte van de dag angstig. Ze worden bijvoorbeeld angstig bij de gedachte een lift in te moeten, auto te rijden of in grote gezelschappen te zijn. Of ze piekeren erg veel en maken zich zoveel zorgen dat het hun dagelijks leven negatief beïnvloedt.

Naarmate angst intenser en vaker voorkomt kan dit meer problemen geven in het dagelijkse leven. Angst kan zich onder andere uiten in hartkloppingen, een drukkend gevoel op de borst, trillen, een gevoel van onwerkelijkheid, en een gevoel van controleverlies. Door deze gevoelens kan men steeds meer situaties gaan vermijden die angst oproepen. Als u wilt dat niet langer angst en paniek uw leven beheersen, dan is de cursus Aan de slag met angst mogelijk iets voor u.

Cursus Aan de slag met angst

In de cursus Aan de slag met angst leert u hoe om te gaan met angstklachten. In de cursus gaan we uit van de situatie zoals die nu is. Het accent van de cursus ligt op het aanbieden van vaardigheden om de angstklachten te overwinnen. In de cursus komen de volgende thema’s aan de orde:

  • Wat is angst, de verschillende soorten angst en de gevolgen van angst
  • Ademhalings-, meditatie en ontspanningstechnieken
  • Piekeren en stoppen met piekeren technieken
  • Relatie tussen gedachten en angst
  • Gevolgen van vermijdingsgedrag
  • Hoe weer dingen te gaan doen die angst oproepen

Bij de cursus hoort een cursusboek met opdrachten en oefeningen voor thuis. Dit is een belangrijk onderdeel van de cursus. Deelname aan de cursus vraagt een actieve inzet van de deelnemer. Per dag vraagt dit ongeveer vraagt dit ongeveer een tijdsinvestering van 30 minuten.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor mensen met lichte tot matige angstklachten (geen angststoornis) en die actief willen leren hoe zij deze klachten kunnen verminderen.

Praktische informatie

De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur, na 2 maanden is er een terugkombijeenkomst. Aan de cursus nemen maximaal 8 personen deel. De cursussen vinden plaats in Roermond of Heythuysen.

Kosten

Deelname aan deze cursus wordt vergoed via uw basisverzekering als u via de POHGGZ of uw huisarts in regio Roermond wordt aangemeld. Voor het cursusmateriaal, koffie en thee wordt een bijdrage van €35,- gevraagd.

Meer informatie en aanmelden

Aanmelding verloopt via uw huisarts of de POHGGZ. Daarna wordt met u contact opgenomen over de start van de cursus. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat groepen van MET ggz via 088-1149494 of secretariaatroermond@metggz.nl