Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Suggesties en klachten

Onze medewerkers doen hun uiterste best om de zorg- en dienstverlening zo optimaal mogelijk af te stemmen op de situatie van de cliënt. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop wij met u of uw naaste omgaan.

U kunt uw suggesties, knelpunten of vragen bespreken met de vaste behandelaar of begeleider. Als u er samen niet naar tevredenheid uitkomt, kunt u zich laten ondersteunen door:

  • De klachtenfunctionaris (voor cliënten die in behandeling zijn en hun naasten).
  • De Familie Vertrouwen Persoon (voor naasten van cliënten die begeleiding krijgen van MET de wijk).

Beide functionarissen zijn onafhankelijk en zullen proberen samen met u de klachten op te lossen of u te ondersteunen bij het indienen van een klacht. In onze folder ‘Als u niet tevreden bent’ leest u hier alles over.

#

Meer informatie

Als u naar aanleiding van deze informatie nog vragen heeft, kunt u terecht bij de hulpverlener van uw naaste.