Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Steun van situatiegenoten

Vaak vinden naasten steun bij situatiegenoten. Dit zijn mensen die met dezelfde of soortgelijke omstandigheden te maken hebben. Zij vinden of ontmoeten elkaar veelal op daarvoor opgerichte websites. Het uitwisselen van ervaringen is niet alleen leerzaam, maar biedt ook steun. Ook de ervaring dat u niet alleen staat, kan rust en comfort brengen.

www.psychischegezondheid.nl/familie : in de linker kolom staat een menu met ervaringsverhalen en tips

www.labyrint-in-perspectief.nl : landelijke stichting die zich inzet voor familieleden, partners en andere direct betrokkenen van mensen met een psychiatrische ziekte

www.familievan.nl : biedt ondersteuning in de vorm van informatie, e-mailcoaching en chatbijeenkomsten voor familie van mensen met psychische problemen

www.ypsilon.org : Landelijke vereniging van familieleden naasten van mensen met een verhoogde kans op een psychose

www.stichting-wilskracht.nl : zelfhulpgroepen en activiteiten voor (ex-) ggz-cliënten, regio Noord- en Midden-Limburg.

www.vmdb.nl : Vereniging Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB)

www.anderssterk.nl : voor ouders van kinderen met ggz-problematiek

www.survivalkid.nl : voor jongeren die te maken krijgen met psychische problemen in de familie

www.kopstoring.nl : voor jongeren met ouders met psychische problemen, ook online groepscursus

www.drankjewel.nl : voor jongeren van ouders met een drankprobleem

www.kinderenvanoudersmetautisme.nl : voor kinderen van ouders met autisme

www.balansdigitaal.nl : Balans (landelijke vereniging voor ouders van kinderen met leer- ontwikkelings- en gedragsstoornissen, onder meer ADHD, dyslexie en PDD-NOS)

www.autisme-nva.nl : voor ouders van kinderen met autisme

www.platformggz.nl :Het Landelijk Platform GGz is de koepel van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de ggz.

www.expertisecentrummantelzorg.nl informatie over cliënt- en familieorganisaties

www.mezzo.nl : In het gehele land zijn er regionale steunpunten voor mantelzorgers. Kijk voor een overzicht op de site van Mezzo (landelijke organisatie voor thuisverzorgers)

Mocht u behoefte hebben aan contact met andere naasten, dan verwijzen wij u graag naar websites als:

www.autisme.nl
www.ypsilon.org
www.familievan.nl

Voor een uitgebreid en actueel overzicht van cliënten- en familieorganisaties, kunt u op de volgende websites terecht:

www.platformggz.nl
www.expertisecentrummantelzorg.nl