Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Samenwerking

Omdat u de cliënt goed kent, zijn uw ervaringen van groot belang voor de behandeling of begeleiding. Daarom proberen we u als naaste zoveel mogelijk te betrekken.

Behandeling

Is uw kind, ouder,  partner, familielid of vriend(in) in behandeling bij MET ggz, dan gaat de hulpverlener er van-uit dat deze zelf zijn naasten informeert over de voortgang van de behandeling. U kunt met toestemming van de cliënt ook inzicht krijgen in het behandelplan dat wij opstellen.

Is de cliënt jonger dan 18 jaar, dan betrekken wij de ouders of verzorgers in principe altijd bij de behandeling. Volgens de wet hebben jongeren van 16 tot 18 jaar geen toestemming van hun ouders nodig voor de behandeling.

Begeleiding

Wordt uw kind, ouder, partner, familielid of vriend(in) begeleid door medewerkers van MET de wijk? Dan kan de begeleider of behandelaar voorstellen om een triadegesprek te organiseren. Dit is een gesprek tussen de cliënt, naasten en begeleiders. De cliënt moet hiervoor wel toestemming geven. In dit gesprek maakt u afspraken over de onderlinge samenwerking en de manier waarop zaken al dan niet met elkaar worden afgestemd. U kunt ook zelf vragen om een informatiegesprek. Hierin krijgt u geen persoonsgebonden informatie, maar wel algemene informatie over onze werkwijze. Is de cliënt jonger dan 23 jaar, dan betrekken wij de ouders of verzorgers in principe altijd bij de begeleiding.

Meer informatie

Als u naar aanleiding van deze informatie nog vragen heeft, kunt u terecht bij de hulpverlener van uw naaste.