Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Informatie en ondersteuning

Naasten hebben vaak twijfels, zorgen en vragen. Daarom ondersteunen wij niet alleen de cliënten maar ook hun naasten. Dat doen wij via cursussen, informatie- en adviesgesprekken en ondersteuning. Meer informatie vindt u onder het onderwerp Preventie.

Meer informatie

Als u naar aanleiding van deze informatie nog vragen heeft, kunt u terecht bij de hulpverlener van uw naaste.