Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Het belang van een goede relatie

Een goede relatie tussen de cliënt en u heeft veelal een positief effect op de kwaliteit van leven van de cliënt en in die zin ook op de behandeling of begeleiding.

Als er sprake is van problemen, onderzoeken wij samen met de cliënt in hoeverre verbetering of herstel van de relatie wenselijk en mogelijk is. Waar mogelijk zullen wij de client bij zijn wensen ondersteunen.

#

Meer informatie

Als u naar aanleiding van deze informatie nog vragen heeft, kunt u terecht bij de hulpverlener van uw naaste.