Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Goede afspraken

We maken graag goede afspraken met u als naaste.

Behandeling

Als naaste speelt u een belangrijke rol in het herkennen van een eventuele terugval van de cliënt en in crisissituaties beschikt u over waardevolle informatie. Daarom kunnen we u vragen een bijdrage te leveren aan een signalerings- of crisisplan. Laat de gemaakte afspraken altijd vastleggen in het dossier van de cliënt, dan zijn deze voor alle betrokkenen helder.

Begeleiding

Op basis van de triadegesprekken maakt u afspraken over de gewenste samenwerking. Deze afspraken worden vastgelegd in het dossier van de cliënt. Als u ook afspraken maakt over de werkwijze bij en eventuele terugval van de cliënt, dan worden deze vastgelegd in een signaalplan.

Meer informatie

Als u naar aanleiding van deze informatie nog vragen heeft, kunt u terecht bij de hulpverlener van uw naaste.