Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Verwijzen voor een behandeling

Om een patiënt in behandeling te kunnen nemen hebben wij altijd een verwijzing van een erkende verwijzer nodig. Over het algemeen is dit een verwijzing van de huisarts. Via de applicatie Zorgdomein verwijst u patiënten snel en gemakkelijk naar MET ggz.

Uw verwijzing voldoet bovendien aan alle eisen die door de zorgverzekeraar zijn vastgesteld. Maakt u geen gebruik van Zorgdomein, dan kunt u ons verwijsformulier gebruiken. Dit kunt van deze pagina downloaden.

Spoed

Wilt u een patiënt met spoed (binnen 24 uur) verwijzen, bel dan altijd rechtstreeks met het secretariaat van de crisisdienst via 0475-387474.

Toegangstijden

Onze actuele toegangstijden kunt u terug vinden in Zorgdomein en op deze website. Als een kortere toegangstijd nodig is, kunt u contact met ons opnemen.

Product kiezen

Vanaf 2015 is het verplicht bij verwijzing naar de Basis ggz (GBGGZ) een product te kiezen: kort, middel, intensief, chronisch.

Verandering

Wordt de behandeling van uw patiënt in de Specialistische ggz (SGGZ) afgesloten, maar is het advies dat deze verder wordt behandeld in de GBGGZ (of andersom) dan hebben wij een nieuwe verwijzing nodig. U ontvangt een afsluitbrief en een nieuwe verwijzing voor de GBGGZ of SGGZ. Wij hebben de nieuwe verwijsbrief al voor u ingevuld. U hoeft alleen nog een stempel of handtekening te zetten en de verwijsbrief terug te sturen. Vanaf 2015 geldt dit niet voor het product 'chronisch'. Patiënten die hiervoor in aanmerking komen mogen rechtstreeks vanuit de SGGZ verwezen worden.

Producten kort, middel, intensief

Het belangrijkste verschil tussen de producten ‘kort’, ‘middel’ en intensief’ is de duur van de behandeling. Zo staat voor het product ‘kort’ ca. 300 minuten, voor ‘middel’ ca. 500 minuten en voor ‘intensief’  ca. 750 minuten. Dit is de gemiddelde behandeltijd voor het betreffende product. Op deze tijd is de vergoeding gebaseerd. Voor individuele patiënten kan de behandeling dus korter of langer duren. De behandelaar bepaalt voor welk product een patiënt in aanmerking komt. Uitgangspunt daarvoor zijn dezelfde criteria die ook gelden voor verwijzing naar de Basis GGZ.

Het belangrijkste onderscheidend criterium voor de drie producten is de ernst van de problematiek: ‘kort’ bij lichte ernst, middel bij matige ernst, intensief bij ernstige klachten.

Bij alle patiënten is sprake van intake, diagnostiek, ROM en verslaglegging. Hiervoor staat (gemiddeld) één sessie van 60 minuten contacttijd en 30 minuten indirecte tijd.

  1. bij gemiddeld 10% van de patiënten is er noodzaak tot aanvullende anamnese, met eventueel testonderzoek en heteroanamnese. Hiervoor is 15 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd gerekend.
  2. bij gemiddeld 80% van de patiënten vindt een face-to-face behandeling plaats, volgens richtlijn. Deze is berekend op gemiddeld 7 sessies van 50 minuten plus 10 minuten indirecte tijd.
  3. bij gemiddeld 10% van de patiënten is sprake van een combinatie van face-to-face contact en e-health. Hierbij wordt uitgegaan van drie face-to-face sessies van 45 minuten en 4 e-health ’sessies’.
  4. tot slot zal bij gemiddeld 10% van de patiënten sprake zijn van consultatie van een specialist. Hiervoor is een gemiddelde tijd gerekend van 15 minuten contacttijd en 15 minuten indirecte tijd.

Product chronisch

Naast de doelgroep die binnen de GBGGZ geholpen is met een kortdurende GGZ behandeling is er ook de groep van mensen met ernstige psychische problemen, de zogenaamde EPA doelgroep, die geholpen kunnen worden binnen productgroep 4, GBGGZ Chronisch.

Deze productgroep is voor patiënten met stabiele chronische problematiek met een laag tot matig risico. Velen hebben een traject binnen de SGGZ achter de rug, vaak is sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. Patiënten hebben behoefte aan medicatieonderhoud, zorg gerelateerde preventie en zorgcoördinatie. Behandeling wordt ingezet met als doel de cliënt stabiel te laten blijven.

De gemiddelde zorgzwaarte betreft risicogevoelige stabiele  chronische problematiek of ernstige problematiek in remissie. Er is sprake van een laag tot matig risico er zijn ondanks de aanwezigheid van klachten/symptomen geen aanwijzingen die duiden op gevaar voor ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, decompensatie, suïcide, geweld of automutilatie of er is wel sprake van een latent gevarenrisico, maar er staan beschermende factoren tegenover zoals: adequate coping, werk of structurele daginvulling en een steunsysteem waarop men dagelijks kan terugvallen voor terugvallen voor toezicht, zorg, praktische en emotionele steun.

Verwijsbrief

Om uw cliënt door te verwijzen naar MET ggz maakt u gebruik van deze verwijsbrief.

> Download de verwijsbrief

Verwijshulp

Heeft u hulp nodig bij uw verwijzing voor een behandeling, dan helpen wij u graag op weg. Door het beantwoorden van een paar vragen, krijgt u een advies over uw verwijzing. U vindt de Verwijshulp hieronder.

> Download de Verwijshulp