Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Verwijzen voor begeleiding of ondersteuning

Als mensen ondersteuning nodig hebben om een zelfstandig leven op te bouwen, hebben zij een besluit van de gemeente nodig in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zij kunnen zich melden bij het (Wmo)loket of sociaal wijkteam van hun gemeente.

Er zal dan een gesprek plaatsvinden. Dit wordt vaak het keukentafelgesprek genoemd. In dit gesprek wordt gekeken naar wat cliënten wel en niet kunnen, wat hun sociale netwerk kan bieden en van welke algemene voorzieningen zij gebruik zouden kunnen maken. Waar nodig wordt een individueel traject met ondersteuning afgesproken en wordt een zorgaanbieder gecontracteerd. Er wordt een Leefzorgplan opgesteld. De gemeente bepaalt in overleg of en welke zorginstelling de ondersteuning mag bieden. Dat kan MET ggz zijn of een andere zorginstelling.

Wij krijgen vervolgens bericht van de gemeente, waarna wij binnen circa vijf dagen contact opnemen met de cliënt. Daarna kan de uitvoering van het Leefzorgplan starten. Cliënten hebben ook het recht zelf een Leefzorgplan voor te stellen. De medewerkers zorgbemiddeling van MET ggz kunnen daar eventueel bij helpen. Zij kunnen ook meer informatie geven over de mogelijkheden bij MET ggz en de procedure voor het aanvragen van ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze voordeurmedewerkers via 0800-6367262 of voordeurmedewerkers@ metggz.nl.