Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Producten en diensten

Hieronder vindt u een overzicht van ons aanbod in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet.

Zorg

Dienst

Meer informatie

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding van cliënten, gericht op het versterken van de eigen kracht en het ontwikkelen van een sociaal netwerk.

Kortdurend verblijf

Logeerplekken met begeleiding.

Beschermd en begeleid wonen

Kleinschalig groepsverblijf waarbij cliënten zelf een huishouden moeten voeren. Wij ondersteunen cliënten alleen of in een groep om de eigen kracht en vaardigheden op te bouwen.

Ondersteuning bij huishoudelijk werk

Hulp bij het organiseren en uitvoeren van een huishouden.

Dagbesteding

Activiteiten gericht op sociale activering of het meedoen in de wijk, zoals via cursussen, lotgenotencontact en herstelgroepen.

Inloop- en huiskamerprojecten

Activiteiten waar cliënten elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen maken met activiteiten.

Jeugd

Dienst

Meer informatie

Generalistische basis jeugd ggz

Kortdurende behandeling van psychische problemen bij kinderen en jeugd.

Specialistische jeugd ggz

Langdurige behandeling van psychische problemen bij kinderen en jeugd.

Hulp aan jeugd met een beperking

Individuele begeleiding van kinderen en jeugd met een beperking.

Autisme

Individuele begeleiding van kinderen en jeugd met autisme, gericht op het versterken van de eigen kracht en het omgaan met een beperking.

Nazorg

Individuele begeleiding, gericht op het vasthouden van bereikte doelen.

Werk

Dienst

Meer informatie

Re-integratie

Re-integratietrajecten, o.a. toeleiding naar werk, loopbaanadvies, jobcoaching en trainingen.

Participatie

Ondersteuning in de oriëntatie op mogelijkheden en wensen en bij het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden in een realistische werkomgeving, als voorbereiding op toeleiding naar werk.

Dagbesteding

Activiteiten gericht op sociale activering, zoals cursussen, lotgenotencontact en herstelgroepen in een realistische werkomgeving.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze voordeurmedewerkers via 0800-6367262 of voordeurmedewerkers@ metggz.nl.