Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Vragenlijsten (ROM)

Als u wordt behandeld door MET ggz, kunt u gevraagd worden om ROM-vragenlijsten in te vullen. Met deze vragenlijsten krijgt u inzicht in het effect van uw behandeling.

Waarom invullen?

Door het invullen van ROM-vragenlijsten krijgen u en uw behandelaar een beeld van het verloop van de behandeling. MET ggz gebruikt de resultaten van de vragenlijsten bovendien om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. Zorgverzekeraars verlangen dat wij werken met ROM-vragenlijsten.

Wanneer invullen?

We vragen u op meerdere momenten een vragenlijst in te vullen: vóór uw eerste afspraak, enkele malen tijdens uw behandeling en na afsluiting van uw behandeling.

Hoe invullen?

Uw behandelaar of de receptie geeft u ofwel een vragenlijst op papier, ofwel een link naar een digitale vragenlijst. De ingevulde papieren vragenlijst kunt u weer inleveren bij uw behandelaar of bij de balie. De digitale vragenlijst kunt u op elke computer met een internetverbinding invullen. Uw behandelaar bespreekt de resultaten met u.