Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Dit verwachten we van u

Wij communiceren op verschillende manieren met onze cliënten. Denk bijvoorbeeld aan brieven, e-mails en onze website. Ook maken wij gebruik van een SMS-service. U ontvangt 24 uur voor uw behandelafspraak een SMS ter herinnering.

Als wij nog geen mobiel telefoonnummer van u hebben, dan kunt u uw nummer doorgeven aan uw behandelaar. Wilt u geen SMS ontvangen, laat dit dan schriftelijk weten aan uw behandelaar. U kunt uw keuze op elk gewenst moment via uw behandelaar wijzigen.

Als u verhinderd bent

Wij verzoeken u om uw afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen als u verhinderd bent. U voorkomt zo dat wij u de kosten van de afspraak in rekening brengen. Deze worden door uw verzekeraar niet vergoed. Als u twee keer niet bent verschenen op een afspraak zonder deze 24 uur van te voren te hebben afgezegd, sluiten wij uw dossier.

Legitimeren

U bent verplicht om zich bij het eerste bezoek aan MET ggz te legitimeren. Wij vragen u dan ook een geldig identiteitsbewijs mee te nemen naar uw eerste afspraak.

Meer informatie

Als u naar aanleiding van deze informatie nog vragen heeft, kunt u terecht bij uw hulpverlener.