Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Cliëntenraad

MET ggz heeft een zelfstandige en onafhankelijke cliëntenraad die de belangen van de cliënten van MET ggz zo goed mogelijk probeert te behartigen. De raad bestaat uit (ex-)cliënten van MET ggz.

Waarom een cliëntenraad?

MET ggz heeft een cliëntenraad omdat het belangrijk is dat (ex-)cliënten meedenken en meepraten over de zorg die MET ggz biedt. De leden van de cliëntenraad reageren vanuit hun eigen ervaring op plannen en kunnen verbetervoorstellen doen voor onderwerpen die voor mede-cliënten van belang zijn. Op die manier kan het zorgaanbod zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van de cliënten worden afgestemd.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad heeft namens de cliënten een plek aan de overlegtafel bij MET ggz. De medezeggenschap en verantwoordelijkheden van de raad zijn wettelijk vastgelegd.

De cliëntenraad heeft verschillende taken en activiteiten:

  • De cliëntenraad is adviseur en sparringpartner
  • Heeft inspraak bij de totstandkoming van beleid en kijkt met een kritische blik naar het werk en de plannen van MET ggz.
  • Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten.
  • Adviseren van en overleggen met de Raad van Bestuur over onderwerpen die voor cliënten belangrijk zijn.
  • Bewaken van de kwaliteit van de zorg.
  • Volgen van regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en cliëntenparticipatie.
  • Contact onderhouden met de cliënten van MET ggz om op de hoogte te blijven van wat er onder hen leeft.

De leden behartigen de gemeenschappelijke belangen van álle cliënten. De raad behartigt dus geen individuele belangen of klachten. Voor individuele klachten verwijst de raad u door naar de klachtenfunctionaris van MET ggz.

groepsgesprek.jpg