Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Voor cliënten

Als u psychische problemen heeft, komt u op eigen kracht meestal al een heel eind. Zeker als u in uw omgeving kunt vertrouwen op mensen die u ondersteunen.

Wanneer deze ondersteuning niet voldoende is, dan zijn wij er voor u. Wij stappen dan middenin uw leefwereld. Meestal maar voor een tijdje. Soms is intensieve behandeling nodig, mogelijk met medicatie. Indien mogelijk werken we samen met u toe naar een afgeronde behandeling of begeleiding. Niemand blijft langer bij ons dan nodig is. Als genezing niet mogelijk is, helpen we u omgaan met uw klachten en de draad van uw leven weer op te pakken.

Op dit deel van de website vindt u belangrijke informatie voor u als cliënt van MET ggz.

werggtr

Op eigen kracht komen psychisch kwetsbare mensen meestal al een heel eind.