Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Ondersteuning naasten en kinderen

Wij vinden het belangrijk om naasten van mensen met psychische problemen te ondersteunen. Dat doen we onder andere door gesprekken en cursussen.

Kinderen van Ouders met Psychische- of Verslavingsproblemen (KOPP/KVO)

Ruim een half miljoen kinderen en jongeren krijgen jaarlijks te maken met een psychisch of verslavingsprobleem van (een van) hun ouders. Wanneer ouders psychische en/of verslavingsproblemen hebben, dan heeft het hele gezin daarmee te maken. Ieder gezinslid, ook de kinderen, heeft een eigen beleving van de ziekte van de ouder en zit met vragen, zorgen of onduidelijkheden. Zowel ouders als kinderen hebben vaak behoefte aan ondersteuning.
Het preventieprogramma KOPP/KVO van MET ggz wil deze gezinnen ondersteunen, om zo de kans dat deze kinderen ook zelf problemen krijgen zoveel mogelijk verkleinen. Binnen het preventieprogramma krijgen ouders, kinderen en de naaste omgeving informatie en steun. Activiteiten binnen dit preventieprogramma zijn:

Familieleden en naasten van mensen met psychische problemen

Als iemand psychische/psychiatrische problemen heeft, kan dat ook voor zijn/haar partner, familie of andere betrokkenen erg aangrijpend zijn. Conflicten, overbelasting en machteloosheid liggen op de loer. Voor diegene zelf en voor naastbetrokkenen levert dat veel spanning op. Soms weten naastbetrokkenen niet meer hoe ze moeten reageren of kunnen ze de zorg nauwelijks meer opbrengen. MET ggz biedt verschillende activiteiten om familieleden, naasten of professionals hierbij te ondersteunen. De activiteiten zijn:

duim_omhoog.jpg

Preventiewerkers

Wilt u meer weten over het voorkomen van psychische problemen? Neem dan contact op met een van onze preventiewerkers.