Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Ondersteuning aanstaande brugklassers

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor veel jongeren spannend. Zeker voor jongeren die op de basisschool werden gepest, angstig zijn of onhandig zijn in de omgang met anderen.

De cursus Plezier op school is een tweedaagse sociale vaardigheidstraining voor aanstaande brugklassers. Deze training vindt plaats in de zomervakantie voordat de leerling naar het voorgezet onderwijs gaat. De training Plezier op school is een samenwerking tussen MET ggz, Vincent van Gogh voor Geestelijke gezondheidszorg en GGD Limburg Noord.

#

Preventiewerkers

Wilt u meer weten over het voorkomen van psychische problemen? Neem dan contact op met een van onze preventiewerkers.