Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Cursussen

De cursussen die we bij MET ggz aanbieden zijn er voor mensen die last hebben van psychische klachten maar nog geen behandeling nodig hebben. Deze cursussen zijn bedoeld om een steuntje in de rug te geven zodat men zelf beter met de klachten kan omgaan.

Voor deze cursussen kunt u zich via de huisarts of de praktijkondersteuner ggz in de huisartsenpraktijk aanmelden. Ook zijn er preventieve cursussen voor naasten van mensen met ernstige psychische problemen, ter ondersteuning.

Kinderen en jeugd

MET ggz verzorgt een aantal preventieve cursussen voor jongeren tussen de 0 en 18 jaar. Deze cursussen vindt u hieronder.

Volwassenen

Cursussen voor mensen met licht depressieve- en/of angstklachten

Veel mensen hebben wel eens een periode dat het psychisch niet zo goed gaat. Soms is een steuntje in de rug in de vorm van een cursus of training al genoeg om er weer bovenop te komen. MET ggz biedt hiervoor een aantal cursussen voor volwassenen.

Bent u geïnteresseerd in deze cursussen, dan kunt u zich aanmelden via de huisarts of de praktijkondersteuner ggz van de huisarts.

Cursussen voor naasten van mensen met psychische problemen

Naasten van mensen met psychische problemen hebben vaak een belangrijke rol in de steun en hulp, maar kunnen zelf ook belast zijn door deze problemen. Als naaste heb je zelf ook vaak twijfels, zorgen en vragen over hoe je moet omgaan met de situatie. MET ggz biedt de volgende cursussen aan voor naasten:

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd in deze cursussen, dan kunt u zich aanmelden via 0475-387477 of secretariaatgroepen@metggz.nl.

Preventiewerkers

Wilt u meer weten over het voorkomen van psychische problemen? Neem dan contact op met een van onze preventiewerkers.