Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Psychiatrisch verpleegkundige

MET ggz zoekt voor PsyQ een:

psychiatrisch verpleegkundige (24-28 uur per week)

de kern van de functie

Vanuit een psychiatrisch verpleegkundige invalshoek en op basis van een initieel plan gegevens verzamelen t.b.v. de verpleegkundige zorgbehoefte, het opstellen en uitvoeren van behandelplannen voor cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen en het coördineren van de behandeling.

de uitdaging

De psychiatrische verpleegkundige werkt in een ambulante setting met cliënten met ernstige psychiatrische problematiek en met name ontwikkelingsstoornissen. De psychiatrisch verpleegkundige kan in diverse teams worden ingezet.

de taken

  • diagnostiek
  • behandeling en begeleiding
  • rapportage, registratie en overleg
  • ontwikkeling

de vereisten

Wij zoeken een ambulant psychiatrisch verpleegkundige met affiniteit met de doelgroep, in het bezit van een diploma B-verpleging of HBO-V.

ons aanbod

Wij bieden een afwisselende functie in een organisatie in beweging met korte lijnen, goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (conform CAO-GGZ) en mogelijkheden voor bij- en nascholing.

solliciteren

Stuur uw sollicitatie voor 15 januari 2016 naar MET ggz, Raad van Bestuur, personeelsadministratie@metggz.nl. Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met mevrouw B. Butz, klinisch psycholoog, of mevrouw M. Rovers, teamleider, via 088-1149494.