Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Kwaliteitsstatuut

Het Kwaliteitsstatuut is een professionele standaard. Het beschrijft hoe MET ggz de zorg voor de individuele cliënt heeft ingericht. Hieronder kunt u het statuut downloaden:

http://www.metggz.nl/download_file/view/437/602Kwaliteitsstatuut MET ggz