Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg
vacature
9 okt. 2017

Vacature zwangerschapsvervanging GZ-psycholoog of Basispsycholoog

Bij het team ouderen is in verband met zwangerschap een vacature ontstaan voor een GZ psycholoog/psycholoog voor 32-36 uur per week voor de duur van 5 maanden.

Kern van de functie
De GZ-psycholoog werkt als hoofdbehandelaar, zowel zelfstandig als in teamverband. De basispsycholoog voert onder regie van een zelfstandige behandelaar intake en diagnostiek en het (mede) opstellen en uitvoeren van behandelplannen, met als doel het herstel of draaglijk maken van psychische stoornissen.

Jouw taken
De GZ Psycholoog

 • houdt intakegesprekken en stelt (zo nodig) een indicatie voor (psycho)diagnostisch onderzoek en/of behandeling;
 • verricht (psycho-)diagnostisch onderzoek, interpreteert onderzoeksgegevens en maakt een verslag;
 • voert als zelfstandig behandelaar het vastgestelde behandelplan uit via individuele en/of systeem- en groepsgerichte behandelonderdelen;
 • legt en onderhoudt zo nodig contact met het netwerk/systeem van de cliënt om behandeling gericht in te kunnen zetten;
 • levert een bijdrage aan de beleidsmatige ontwikkeling van het eigen vakgebied zowel inhoudelijk (behandelmethodieken) als organisatorisch;
 • geeft werkbegeleiding en supervisie;
 • stelt een (preventie)indicatie op en informeert de preventiewerker hierover.

De basispsycholoog

 • houdt volgens protocol en onder verantwoordelijkheid van een zelfstandig behandelaar intakegesprekken en stelt in overleg met de zelfstandig behandelaar zo nodig een indicatie voor psychodiagnostisch onderzoek;
 • kan psychodiagnostisch onderzoek uitvoeren, neemt onder supervisie testen af en bespreekt bevindingen met de zelfstandig behandelaar en (zo nodig) gezamenlijk met de cliënt;
 • levert een bijdrage aan het opstellen van het behandelplan;
 • voert het vastgestelde behandelplan uit via individuele en/of groepsgerichte geprotocolleerde behandelonderdelen;
 • overlegt met het team en de zelfstandig behandelaar over de voortgang en het verloop van de behandeling.

Wij vragen
Tenminste een WO-opleiding zoals psychologie eventueel in het bezit van een afgeronde opleiding tot GZ-psycholoog. Beschikt over basiskennis van de doelgroep en ziektebeelden. Kennis wordt op peil gehouden en ontwikkelingen binnen het vakgebied worden gevolgd en indien relevant op bruikbaarheid en toepasbaarheid binnen de organisatie en het vakgebied getoetst.

Ons aanbod
Wij bieden je een afwisselende functie in een organisatie in beweging, met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (conform cao ggz) en mogelijkheden voor bijscholing. De functie is ingedeeld in functiegroep 55 van de cao ggz (maximaal € 3832,00 bruto per maand bij een volledig dienstverband) als basispsycholoog en de functie GZ-psycholoog is ingedeeld in schaal 65 van de cao ggz (maximaal € 5046 bruto per maand bij een volledig dienstverband) Het betreft een aanstelling voor duur van 5-6 maanden.

Solliciteren
Stuur je sollicitatie vóór 30 oktober 2017 naar MET ggz, personeelsadministratie@metggz.nl, t.a.v. Marieke Zelissen of Thomas Frohn. De functiebeschrijving is op te vragen bij de personeelsadministratie van MET ggz via 088 - 1149673 of personeelsadministratie@metggz.nl.
Heb je nog vragen over de functie, neem dan contact op met Marieke Zelissen, Teamleider Ouderen 088-1149494. Meer informatie over MET ggz vind je op www.metggz.nl.

Deze vacature wordt zowel intern als extern verspreid. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.