Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg
Vacature
11 jan. 2018

Vacature Verpleegkundig Specialist

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en bevlogen Verpleegkundig Specialist. Zowel parttime als fulltime bij ons werken behoort bij ons tot de mogelijkheden.

De kern van de functie

De Verpleegkundig Specialist verleent zelfstandig en autonoom complexe zorg aan mensen met ernstige of complexe psychiatrische aandoeningen in een specialistisch en multidisciplinair samengesteld team. Je werkt daarnaast binnen de Generalistische Basis GGZ als regiebehandelaar voor de doelgroep. Binnen MET ggz heb je een coachende rol en bied je scholing, consultatie en ondersteuning aan netwerkpartners.

Jouw taken
De Verpleegkundig Specialist:

  • voert screenings- en intakeonderzoeken uit binnen wettelijke kaders als regiebehandelaar en levert een bijdrage aan diagnostisch onderzoek;
  • coördineert het intakeproces en behandelbeleid en ondersteunt collega’s;
  • signaleert psychopathologie en somatische ziektebeelden in relatie tot het psychisch functioneren van de cliënt en stelt indicatie en diagnose voor behandeling of begeleiding voor, ter toetsing in het multidisciplinair team;
  • voert als primair behandelaar complexe vastgestelde behandelplannen uit;
  • treedt op als behandelaar, behandelt de cliënt en hun systeem conform het behandelplan, past behandelprotocollen toe;
  • coördineert de zorg rondom de cliënt / systeem in complexe situaties, waarbij meerdere hulpverleners moeten worden ingeschakeld, participeert in diens netwerk, bewaakt de kwaliteit en de continuïteit van de zorg;
  • voert crisisinterventies zelfstandig uit;
  • participeert in de crisisdienst als voorwacht;
  • verleent (methodische) consultatie en coaching;
  • initieert en organiseert projectmatige innovatieprojecten.

Wij vragen

Wij zoeken een HBO of B-verpleegkundige met een afgeronde opleiding tot verpleegkundig Specialist (MANP of GGZ-VS) die ervaring heeft met behandeling en begeleiding van de doelgroep. Is in het bezit van een rijbewijs B en een eigen auto.

Ons aanbod

Wij bieden je een afwisselende functie in een organisatie in beweging, met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (conform cao ggz) en mogelijkheden voor bijscholing. De functie is ingedeeld in functiegroep 60 van de cao ggz (maximaal € 4287,--bruto per maand bij een volledig dienstverband). Het betreft een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Solliciteren

Stuur je sollicitatie voor 5 februari a.s. naar MET ggz, Raad van Bestuur, personeelsadministratie@metggz.nl. Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met

Jacqueline Kropman, manager, via 06-25769370.

Deze vacature wordt zowel intern als extern verspreid. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.