Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg
Vacature
14 sep. 2017

Vacature Stafmedewerker Opleidingen

Voor onze organisatie zijn wij op zoek naar een Stafmedewerker Opleidingen, 18 uur per week (0.5 FTE).

De Stafmedewerker Opleidingen adviseert en ondersteunt de leidinggevenden bij de implementatie van het opleidingsbeleid. Hij/zij coördineert, ontwikkelt en evalueert de opleidingsactiviteiten.

Taken

 • Implementeren, uitwerken en up-to-date houden van het opleidingsbeleid
 • Coördineren en evalueren van opleidingsactiviteiten (trainingen/workshops/scholing/coaching, etc.)
 • Uitvoeren van administratieve taken behorende bij het vakgebied opleidingen
 • Vraagbaak zijn voor managers en leidinggevenden over opleidingsvraagstukken
 • Verzorgen van rapportages aan het management
 • Adviseren over opleidingskundige en loopbaankundige vraagstukken

Wij vragen

Kerncompetenties voor de functie
De kernwaarden van MET ggz zijn Professioneel, Ondernemend, Verbindend en Autonoom.

Voor de functie moet de Stafmedewerker Opleidingen verder over de volgende competenties beschikken:

 • Analyseren: het ordenen en structureren van complexe informatie;
 • Expertise: het hebben, onderhouden, toepassen en verbreden van expertise op het gebied van opleidingen;
 • Praktisch handelen: het uit eigen beweging praktisch en doortastend oplossen van vraagstukken en het signaleren van mogelijkheden om te verbeteren;
 • Visie: het overzien en begrijpen van externe - en interne ontwikkelingen, het afstemmen van het opleidingsaanbod hierop;
 • Beïnvloedingskracht: het overtuigen van anderen door middel van argumenten, overredingskracht, persoonlijk overwicht, leiderschap en tact om instemming te krijgen met plannen, ideeën of oplossingen;
 • Samenwerken: creëren van verbinding met anderen zodat gezamenlijke doelstellingen bereikt worden;
 • Klantgerichtheid: onderzoeken van de wensen en behoeften van de (interne- en externe) klanten en daarop effectief inspelen .

Opleiding

Een relevante opleiding op HBO of academisch niveau, eventueel een specifieke vervolgopleiding en / of meerdere jaren aantoonbare ervaring binnen het aandachtsgebied, alsmede op het gebied opleidingen. Bij voorkeur kennis van de gezondheidszorg, de organisatie, de werkprocessen daarbinnen en van relevante wet- en regelgeving. Kennis wordt op peil gehouden en ontwikkelingen binnen het vakgebied worden gevolgd.

Ons aanbod

Wij bieden je een afwisselende functie in een organisatie in beweging, met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (conform cao ggz) en mogelijkheden voor bijscholing. De functie is ingedeeld in functiegroep 55 van de cao ggz (maximaal € 3781,00 bruto per maand bij een volledig dienstverband). Het betreft een aanstelling voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Solliciteren

Stuur je sollicitatie vóór 29 september2017 naar MET ggz, personeelsadministratie@metggz.nl t.a.v. de Raad van Bestuur. Heb je nog vragen over de functie? Neem dan contact op met de manager HR, Rob Pierik, via telefoonnummer 06 54670564.

Deze vacature wordt intern en extern verspreid.