Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg
Vacature
5 dec. 2017

Vacature: Begeleider B

MET ggz is een van de grootste organisaties voor geestelijke gezondheidszorg in Noord- en Midden-Limburg. Wij behandelen en begeleiden kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische problemen. Wij zoeken voor het wijkteam Veltum Centrum in Venray een Begeleider B voor 36 uur per week.

Kern van de functie
Het begeleiden van cliënten met complexe psychiatrische kwetsbaarheid vanuit een begeleid wonen of ambulante setting naar herstelbevordering en versterking van zelfredzaamheid. Treedt tevens op als casemanager.

Jouw taken

  • Organiseert en regisseert als casemanager begeleidingstrajecten bij bovengemiddeld complexe psychiatrische kwetsbaarheid;
  • Stelt samen met de cliënt, persoonlijk begeleider en/of verwijzer een begeleidingsplan op, evalueert en zorgt voor overdracht aan persoonlijk begeleider;
  • Zorgt voor afstemming van het begeleidingsplan op het sociaal maatschappelijk netwerk en overige zorgverlening;
  • Begeleidt de cliënt volgens het begeleidingsplan gericht op het versterken van de zelfredzaamheid, het herstelvermogen en/of het behalen van behandeldoelstellingen van de cliënt en betrekt waar nodig het netwerk;
  • Geeft voorlichting en psycho-educatie aan de cliënt, de familie en de omgeving;
  • Coacht begeleiders op ontwikkeling van deskundigheid;
  • Fungeert als expert betreffende een vakgebied/problematiek binnen de regio, heeft een consultfunctie naar collega’s, draagt zorg voor kennisdeling, kwaliteitsverbetering en in- en externe afstemming betreffende het vakgebied/de problematiek;
  • Draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van begeleidingsaspecten of –methodieken.

Wij vragen
Afgeronde relevante opleiding (kwalificatieniveau 5). Heeft specifieke/specialistische kennis van psychopathologie/verslaving en forensische zorg. Heeft kennis van sociale kaart, regelgeving, relevante methodieken en past deze toe.

Ons aanbod
Wij bieden je een afwisselende functie in een organisatie in beweging, met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (conform cao ggz) en mogelijkheden tot bijscholing. De functie is ingedeeld in functiegroep 50 van de cao ggz (maximaal € 3.367,--bruto per maand bij een volledig dienstverband). Het betreft een aanstelling voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Solliciteren
Stuur je sollicitatie naar MET ggz, personeelsadministratie@metggz.nl, t.a.v. de Raad van Bestuur. De functiebeschrijving is op te vragen bij de personeelsadministratie van MET ggz via 088 - 114 96 73 of personeelsadministratie@metggz.nl. Heb je nog vragen over de functie, neem dan contact op met Marina Rovers, Manager RVE Met de Wijk 06 - 54 28 25 87.

Deze vacature wordt zowel intern als extern verspreid. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.