Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Psychische problemen bij 0-4-jarigen

De ontwikkeling van jonge kinderen verloopt in de eerste levensjaren zeer snel en vormt een belangrijke basis voor de verdere ontwikkeling. Voor ouders is de komst van een kind vaak een uitdagende periode waarin fysiek en emotioneel veel van hen wordt gevraagd.

Wanneer er bijkomende zorgen of bronnen van stress zijn, kan dit van grote invloed zijn op de dagelijkse omgang, verzorging en de ontwikkeling van een baby of peuter. Bijvoorbeeld wanneer er zorgen zijn over het gedrag of de gezondheid van het kind. Of wanneer er zorgen zijn over de invloed van een ingrijpende gebeurtenis in het gezin of psychische klachten van een ouder.

De ouder-kind relatie en de ontwikkelingstaken van de baby of peuter kunnen dan onder druk komen te staan. Door vroeg te behandelen kan voorkomen worden dat de ontwikkeling voor langere tijd bemoeilijkt wordt. Het Zorgprogramma 0-4 jarigen is bedoeld voor baby's en peuters en hun ouders of verzorgers.

Hoe herken je psychische problemen bij baby's en peuters Met ggz

Psychische problemen bij 0-4-jarigen herkennen

Zorgen over baby's en peuters kunnen gaan over:

  • aanhoudende slaapproblemen
  • voedings- of eetproblemen
  • onverklaarbare somatische klachten
  • veelvuldig huilen
  • teruggetrokken, angstig gedrag
  • druk of moeilijk hanteerbaar gedrag.

Signalen van ouders kunnen gaan over:

  • aanhoudende vragen of onzekerheid ten aanzien de ontwikkeling van hun baby of peuter
  • psychische klachten tijdens zwangerschap of na bevalling, bijvoorbeeld angst of somberheid
  • het in behandeling zijn (geweest) bij een ggz instelling en hulp willen bij de relatie met baby of peuter.

Behandeling van 0-4-jarigen 

Ons team bestaat uit psychologen, medisch specialisten, speltherapeut, gezinstherapeuten en verpleegkundigen. Wij werken vanuit een geïntegreerde visie op de ontwikkeling en behandeling van jonge kinderen en hun ouders: Infant Mental Health (IMH). Voor meer informatie over deze visie, zie de websites van de Nederlandse en Vlaamse landelijke verenigingen, DAIMH en WAIMH Vlaanderen.
 
Het behandelassortiment bestaat onder meer uit: het 5 gesprekken model, ouder-kind (psycho)therapie, video interactie begeleiding, speltherapie / Floortime en intensieve thuisbegeleiding (PIT). Indien nodig wordt samengewerkt met andere betrokkenen, zoals kinderarts, fysiotherapeut, logopedist, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf.

Heeft u hulp nodig?

Voor aanmelding is een verwijzing nodig van uw huisarts, kinderarts, of ander medisch specialist óf van een door uw gemeente aangewezen verwijzer. Neem contact op met één van de locaties van MET ggz voor een afspraak binnen twee weken.

Meer informatie?

Als u meer informatie over een stoornis of behandeling wilt, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Contact informatie

Wilt u zich aanmelden?

Voor meer informatie over aanmelden voor behandeling.

Aanmelden