Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Persoonlijkheidsproblematiek

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis lopen vast door de manier waarop zij omgaan met zichzelf en de mensen om hen heen. Daar ondervinden ze zelf en ook anderen hinder van.

Vaak hebben ze terugkerende en wisselende psychische problemen, zoals angsten, depressies, emotionele instabiliteit en impulsiviteit. 

Hoe herkent u persoonlijkheidsproblematiek?

Hoe herkent u een persoonlijkheidsstoornis? Allereerst is het goed te benadrukken dat de meeste mensen zo hun eigenaardigheden hebben. Persoonlijke eigenschappen worden pas een probleem wanneer ze extreem en hinderlijk worden of wanneer iemands gedrag zo onberekenbaar of egocentrisch is, dat de omgeving er last van heeft. Niet af en toe, maar vrijwel voortdurend. 

Voorbeelden van klachten of verschijnselen zijn:

 • terugkerende conflicten met mensen in de omgeving
 • instabiel levenspatroon en niet goed richting aan het leven weten te geven
 • extreme gevoelsuitingen en sterke stemmingswisselingen
 • terugtrekken en in sociaal isolement geraken
 • agressieve uitingen en snel impulsief reageren
 • snel buitengesloten of afgewezen voelen
 • nauwelijks zelfstandig keuzen in het leven durven te maken en zich angstig aan anderen vastklampen
 • dwangmatig bezig zijn alles in het leven perfect te regelen

De diagnose Persoonlijkheidsstoornis is niet altijd makkelijk te stellen en vraagt om een gedegen intake en onderzoek. Er is een groot overgangsgebied tussen gezonde en ziekelijke patronen in het karakter. Belangrijk is ook te kijken of er niet een andere aandoening in het spel is waardoor er klachten zijn. Ook bestaat er een overlap tussen de diverse persoonlijkheidsstoornissen, soms hebben mensen verschijnselen van verschillende persoonlijkheidsstoornissen.

Wanneer is specialistische behandeling nodig?

Iemand komt alleen in behandeling als hij of zij daar zelf iets voor voelt. Het is raadzaam een behandeling gericht op de persoonlijkheid te overwegen bij deze klachten:

 • zich niet gelukkig voelen, telkens vastlopen op dezelfde dingen (relaties of opleidingen die niet lukken of worden afgebroken, terugkerende werkproblemen bij verschillende werkgevers) 
 • emotionele instabiliteit, moeite met het beheersen van impulsen
 • zich angstig en geremd voelen
 • wanneer anderen zich storen aan u, daar opmerkingen over maken waardoor de persoon ook zelf last ervaart.  
 • er niet in slagen duurzame relaties aan te gaan/op te bouwen en daaronder lijden.
 • laag zelfbeeld en gebrek aan zelfvertrouwen 

Behandeling van persoonlijkheidsproblematiek

Bij MET ggz kunt u terecht voor de behandeling van persoonlijkheidsproblemen. Er zijn verschillende behandelingen mogelijk, waaronder psychotherapie, ondersteunende gesprekstherapie, farmacotherapie en diverse cursussen en groepstherapieën waarin vaardigheden geleerd worden om inadequate patronen te veranderen. Wij behandelen volgens de landelijke PsyQ-formule en de multidisciplinaire richtlijnen van het Trimbos Instituut. Ook participeren wij in het Kenniscentrum voor Persoonlijkheidsstoornissen. 

Hulp nodig?

Voor een behandeling bij MET ggz heeft u een doorverwijzing nodig van uw huisarts. Daarna kunt u zich bij ons aanmelden

Meer informatie?

Als u meer informatie over een stoornis of behandeling wilt, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Contact informatie

Wilt u zich aanmelden?

Voor meer informatie over aanmelden voor behandeling.

Aanmelden