Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Depressie bij volwassenen

Een depressie is een zogenaamde stemmingsstoornis. Ieder mens heeft verschillende stemmingen: we kunnen vrolijk of verdrietig, uitgelaten of wanhopig zijn. Als er sprake is van een depressie, zijn de normale stemmingen verstoord en is de persoon in kwestie gedurende een langere periode somber of lusteloos.

Mensen met een depressie verliezen hun interesse in dingen; ze zijn vaak niet meer in staat om ergens van te genieten. Gedachten aan de dood en aan zelfmoord komen voor.

Een depressie is één van de meest voorkomende psychiatrische ziektebeelden. Geschat wordt dat ongeveer één op de vijf Nederlanders ooit met een depressie te maken krijgt in zijn of haar leven. Gelukkig kan een depressie goed behandeld worden. In veruit de meeste gevallen herstellen patiënten van een depressie.

Een depressie herkennen

Een depressie is soms moeilijk te herkennen omdat de klachten vaak heel geleidelijk ontstaan. Mensen die aan een depressie lijden zijn voor langere tijd somber. Ook komen meerdere van de volgende verschijnselen al langere tijd voor:

 • niet meer kunnen genieten
 • moe zijn en weinig energie hebben
 • slecht, of juist heel veel slapen
 • geen trek hebben in eten of juist heel veel snoepen
 • het liefst in bed blijven liggen en overal tegenop zien
 • angstig of gespannen zijn 
 • onredelijk geprikkeld reageren
 • last hebben van stemmingswisselingen
 • concentratieproblemen
 • terugkerende gedachten aan de dood of aan zelfmoord

Varianten van depressie

Er zijn verschillende vormen van depressie waaronder een winterdepressiedepressie rond zwangerschap of een bipolaire stoornis

Wanneer is specialistische behandeling nodig?

In lang niet alle gevallen is een specialistische behandeling van een depressie nodig. De meeste mensen met een depressie worden gezien bij de huisarts en worden daar goed behandeld. Soms is een doorverwijzing nodig. Dat is het geval als: 

 • een depressie ernstig is
 • een depressie lang duurt
 • een behandeling elders niet goed aanslaat
 • gevreesd wordt dat een patiënt zelfmoord zal plegen
 • de patiënt niet alleen somber is, maar ook in de war

 

Mogelijke behandelingen van depressie

Bij MET ggz kunt u terecht voor de behandeling van een depressie. Er zijn verschillende behandelingen mogelijk, waaronder cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke psychotherapie, lichttherapie, medicatie of groepstherapie. Wij behandelen volgens de landelijke PsyQ-formule.

Heeft u hulp nodig?

Voor een behandeling bij MET ggz heeft u een doorverwijzing nodig van uw huisarts. Daarna kunt u zich bij ons aanmelden

Meer informatie

Meer informatie?

Als u meer informatie over een stoornis of behandeling wilt, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Contact informatie

Wilt u zich aanmelden?

Voor meer informatie over aanmelden voor behandeling.

Aanmelden

Hoe herken je een depressie bij volwassenen Met ggz

Een depressie is soms moeilijk te herkennen omdat de klachten vaak heel geleidelijk ontstaan.