Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Dementie en verwante stoornissen

Bij dementie gaan de verstandelijke functies zodanig achteruit dat het dagelijkse functioneren eronder gaat lijden. Iemand met dementie vergeet gebeurtenissen die kort geleden plaatsvonden. Herinneringen aan vroeger blijven vaak wel lang bewaard.

Dementie begint meestal met toenemende vergeetachtigheid. Op den duur zorgt dementie ervoor dat mensen het besef van plaats en tijd kwijtraken en bekenden niet meer herkennen. Daarnaast hebben mensen met dementie problemen met bijvoorbeeld rekenen, spreken, schrijven, wassen, aankleden en het juiste gebruik van voorwerpen. Ook kan het gedrag veranderen. Iemand kan bijvoorbeeld somber zijn of prikkelbaar.

De verschijnselen van dementie kunnen per persoon verschillen. Dementie komt vaak sluipend het leven binnen en veroorzaakt een gevoel van onbehagen en toenemende onduidelijkheid. Vaak gaat het gepaard met depressieve gevoelens en angst, met als gevolg een steeds geïsoleerder bestaan. Zorgmijdend gedrag, achterdocht of ontkenning zijn veel voorkomende verschijnselen. Problemen als nachtelijke onrust, agitatie, initiatiefloosheid en achterdocht leiden vaak tot overbelasting van mantelzorg.

Meest voorkomende varianten van dementie

Alzheimer

Bij 60 tot 70% van de mensen met dementie is de ziekte van Alzheimer de oorzaak van de verschijnselen. De ziekte van Alzheimer is een aandoening in de hersenen, waarbij geleidelijk steeds meer hersencellen verloren gaan.

Vasculaire dementie

Bij ongeveer 15% van mensen met dementie zijn de verschijnselen het gevolg van stoornissen in de doorbloeding van de hersenen.

Overige vormen van dementie (waaronder dementie bij de ziekte Parkinson, Lewy Body dementie, frontotemporale dementie, syndroom van Korsakov) worden hier verder niet beschreven. Meer informatie is te vinden op www.alzheimer-nederland.nl.

Hoe herken je dementie, mogelijke behandeling bij Met ggz

Dementie en verwante stoornissen herkennen

Veel voorkomende symptomen van een beginnende dementie:

 • Vergeetachtigheid
 • Problemen met dagelijkse handelingen
 • Moeilijkheden met oriëntatie van tijd, plaats en persoon
 • Taalproblemen
 • Aandachtsproblemen
 • Kwijtraken van spullen
 • Slecht beoordelingsvermogen en complexe keuzes niet kunnen overzien
 • Terugtrekken uit sociale activiteiten
 • Veranderingen in gedrag en karakter
 • Onrust
 • Problemen met de verwerking van hetgeen iemand ziet

Een aantal aandoeningen lijken op dementie waardoor het soms moeilijk is om het onderscheid te maken.

Delier

Delier is een plotseling optredende ernstige verwardheid. De oorzaak is lichamelijk (disfunctioneren van de hersenen), maar het uit zich psychisch. De mate van verwardheid is het ene moment erger dan het andere. Vaak is de verwardheid maar tijdelijk. Een delier uit zich in verschijnselen van verwarring, geheugen- en aandachtsproblemen. Nieuwe informatie wordt niet of slechts gedeeltelijk onthouden. Achteraf weet de persoon zelf vaak niet meer wat er tijdens de delier is voorgevallen. Men heeft een verwarde gedachtegang, die zich uit in trage en verwarde spraak. Er is ook geen tijdsbesef en geen besef van waar men zich bevindt. Men kan ook hallucinaties of waanideeën krijgen. Tijdens een delier is de stemming en het gevoel verstoord. De persoon is vaak angstig en radeloos, soms ongevoelig voor indrukken van buitenaf, somber, vijandig of achterdochtig.

Depressie

Bij depressie kunnen naast somberheid, ook klachten als vergeetachtigheid, verlies van interesse, initiatiefloosheid en slaapproblemen voorkomen. Daardoor kan een depressie op een beginnende dementie lijken. Omgekeerd kunnen mensen met een dementie vaak in het begin van de ziekte een depressie krijgen.

Heeft u hulp nodig?

Voor een behandeling bij MET ggz heeft u een doorverwijzing nodig van uw huisarts. Daarna kunt u zich bij ons aanmelden.

Meer informatie?

Als u meer informatie over een stoornis of behandeling wilt, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Contact informatie

Wilt u zich aanmelden?

Voor meer informatie over aanmelden voor behandeling.

Aanmelden

Dementie komt vaak sluipend het leven binnen en veroorzaakt een gevoel van onbehagen en toenemende onduidelijkheid.