Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Chronische vermoeidheid

Vermoeidheid is een klacht die veel voorkomt. Als de vermoeidheidsklachten lang aanblijven of telkens terugkeren kan er sprake zijn van het chronisch vermoeidheidssyndroom. Chronische vermoeidheid (ook wel ME of CVS genoemd) betekent dat de persoon te maken heeft met ernstige vermoeidheidsklachten.

Mensen met CVS zijn al zes maanden achter elkaar moe en er is geen verklaring aan te wijzen voor hun moeheid. Er zijn ook geen lichamelijke oorzaken hiervoor te vinden. Rust nemen helpt niet. Door de vermoeidheid kunnen CVS-patiënten veel minder doen dan zij gewend waren, zowel als het gaat om werk en studie als om hobby en sociale activiteiten.

Chronische vermoeidheid herkennen?

Aan de onderstaande kenmerken kunt u herkennen of er mogelijk sprake is van CVS:

  • de klachten verbeteren niet door rust
  • de vermoeidheidsklachten zijn niet het gevolg van voortdurende inspanning
  • er zijn aanhoudende of telkens terugkerende ernstige vermoeidheidsklachten
  • de persoon functioneert veel minder goed, zowel beroepsmatig als sociaal/persoonlijk
  • er is geen lichamelijke oorzaak voor de ernstige vermoeidheid te vinden
  • de klachten bestaan tenminste 6 maanden 
Hoe herken je chronische vermoeidheid of ME Met ggz
 

Mogelijke behandelingen van chronische vermoeidheid

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat bij mensen met CVS een cognitieve gedragstherapie (CGT) goede resultaten boekt. Bij deze vorm van psychotherapie ligt de nadruk op het veranderen van de aan de klachten verbonden gedachten en gedragingen. Bij MET ggz kunt u terecht voor deze cognitieve gedragstherapie voor de behandeling van CVS.

Heeft u hulp nodig?

Voor een behandeling bij MET ggz heeft u een doorverwijzing nodig van uw huisarts. Daarna kunt u zich bij ons aanmelden.

Meer informatie?

Als u meer informatie over een stoornis of behandeling wilt, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Contact informatie

Wilt u zich aanmelden?

Voor meer informatie over aanmelden voor behandeling.

Aanmelden