Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Autisme bij volwassenen

De letters ASS staan voor AutismeSpectrumStoornis. Mensen met een autismespectrumstoornis hebben levenslang te maken met deze stoornis, die doordringt in alle facetten van de persoonlijke ontwikkeling: zelfverzorging, werk, wonen, sociale relaties en vrijetijdsbesteding.

ASS gaat vaak gepaard met een beperkt aantal interesses en activiteiten en stereotiepe gedragingen. ASS komt in Nederland bij ongeveer 190.000 mensen voor, waarvan aanzienlijk meer mannen dan vrouwen.

Autismespectrumstoornissen herkennen

Autismespectrumstoornissen worden gekenmerkt door: 
• een verminderd vermogen tot sociaal communiceren en interactie
• repetitief gedrag en specifieke interesses
 
Er is daarbij vaker sprake van een afwijkende zintuiglijke verwerking (dit uit zich bijvoorbeeld in overgevoeligheid voor licht en geluid), afwijkende motoriek (houterig bewegen) en emotieregulatieproblemen (dit uit zich bijvoorbeeld in emotionele uitbarstingen). 

Varianten autismespectrum stoornissen

Eerder werden binnen autismespectrumstoornissen drie varianten onderscheiden: klassiek autisme, asperger en PDD-NOS. Volgens de nieuwe richtlijnen (DSM V) worden deze vormen samengevoegd en kan bij de diagnose ASS alleen nog worden aangegeven of er sprake is van een milde of ernstige mate van ASS. 
 

Mogelijke behandelingen van autismespectrumstoornissen

Bij MET ggz kunt u terecht voor de behandeling van ASS bij alle leeftijden. Er zijn verschillende behandelmogelijkheden, zoals psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie. Gezien de chronische aard van de problematiek wordt ASS in dit zorgprogramma beschouwd vanuit een levensloopperspectief: bij elke levensfase kan er een specifieke hulpvraag zijn, bijvoorbeeld bij overgang van school naar werk, waarbij de hulp soms tijdelijk geïntensiveerd wordt.

Heeft u hulp nodig?

Voor een behandeling bij MET ggz heeft u een doorverwijzing nodig van uw huisarts. Daarna kunt u zich bij ons aanmelden

Meer informatie?

Als u meer informatie over een stoornis of behandeling wilt, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Contact informatie

Wilt u zich aanmelden?

Voor meer informatie over aanmelden voor behandeling.

Aanmelden

Autisme bij volwassenen herkennen Met ggz