Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Angst bij volwassenen

Ieder mens is wel eens angstig. In sommige situaties is het zelfs gezond angstig te worden omdat het ons beschermt en alert houdt. Het kan echter gebeuren dat deze gezonde angst ongezond wordt.

Angst is een veelvoorkomende aandoening in de psychiatrie en de verzamelnaam voor uiteenlopende angsten en fobieën, zoals straatvrees, paniekstoornissen, ingebeelde lelijkheid en sociale fobie. Het gemeenschappelijke kenmerk van angststoornissen is dat er sprake is van angst. Mensen kunnen zo angstig zijn dat het hun leven ontregelt.

Hoe herkent u een angststoornis?

Angst ontstaat als het welzijn van een persoon direct wordt bedreigd, maar ook als een persoon een situatie als bedreigend ervaart. Als een angst geen reële grond heeft en de betrokken persoon er sociale of beroepsmatige problemen door ondervindt, is er sprake van een stoornis. Van een fobie of angststoornis is sprake als de angst:

 • buiten alle proportie is en vrijwel altijd aanwezig
 • enorm verschilt van gewone emotie
 • niets meer te maken heeft met een reactie op de omgeving
 • het dagelijks functioneren belemmert

Mensen met buitensporige angsten neigen ertoe om doodgewone situaties te vermijden die ze met angst in verband brengen. Die vermijding gaat hun leven steeds meer beheersen, terwijl hun angst er niet door afneemt. Mensen met een angststoornis ervaren een lage kwaliteit van leven en beoordelen hun algemene gezondheid en welbevinden als zeer slecht.

Angst bij volwassenen behandeling bij Met ggz

Mensen met een angststoornis kunnen last hebben van:

 • bange voorgevoelens
 • bezorgdheid
 • nervositeit
 • ongeduld
 • spanning
 • hartkloppingen
 • zweten
 • duizeligheid
 • benauwdheid
 • concentratieproblemen
 • slaapproblemen

Wat is de oorzaak van een angststoornis of fobie?

De oorzaak van een fobie of angststoornis is nog niet bekend. Factoren die een rol kunnen spelen bij het krijgen van een angststoornis:

 • erfelijkheid: recente onderzoeken tonen ook een biologische oorzaak aan
 • verstoord evenwicht bij het gebruik van bepaalde medicijnen
 • angst komt vaak samen voor met epilepsie, suikerziekte, kanker, AIDS en hartziekten.
 • overdosis cafeïne of amfetamines
 • onthouding van alcohol
 • in samenhang met een depressie. 

Behandeling van een angststoornis bij volwassenen

Bij MET ggz kunt u terecht voor de behandeling van angststoornissen. Er zijn verschillende behandelingen mogelijk, waaronder gesprekstherapie, farmacotherapie, cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie en systeemtherapie

Wij behandelen volgens de landelijke PsyQ-formule en de ggz-richtlijnen van het Trimbos Instituut. Voor cliënten met een meervoudige complexe ggz-problematiek of chronische klachten is er Integrale Zorg.

Hulp nodig?

Voor een behandeling bij MET ggz heeft u een doorverwijzing nodig van uw huisarts. Daarna kunt u zich bij ons aanmelden

Meer informatie?

Als u meer informatie over een stoornis of behandeling wilt, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Contact informatie

Wilt u zich aanmelden?

Voor meer informatie over aanmelden voor behandeling.

Aanmelden