Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

ADHD bij kinderen en jeugd

ADHD is de afkorting voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder; een aandachttekortstoornis met hyperactiviteit. Kenmerkend voor ADHD zijn aandachts- en concentratieproblemen, hyperactiviteit of overbeweeglijkheid en impulsiviteit.

Voor jeugdigen met ADHD is het vaak moeilijk om stil te zitten. Ze doen soms dingen zonder er eerst goed over na te denken. Ze kunnen moeilijk hun aandacht ergens bij houden.

Niet alle jeugdigen hebben evenveel last van hyperactiviteit en aandachtstekort. Sommige jongeren zijn niet hyperactief maar hebben wel grote problemen om hun aandacht ergens bij te houden. Zij zijn juist dromerig, stil en op de achtergrond. Deze vorm van ADHD wordt ook wel ADD (Attention Deficit Disorder) genoemd.

#

ADHD bij kinderen en jeugd herkennen

Wanneer er zorgen zijn en signalen die wijzen op ADHD kan de huisarts meekijken naar de kenmerken en een verwijzing verzorgen.

Kenmerken van ADHD kunnen zijn:

 • vaak fouten maken op school, het schoolwerk niet af kunnen krijgen
 • vaak dromerig en vergeetachtig zijn
 • het moeilijk vinden lang hetzelfde te doen, snel iets anders willen doen
 • vaak dingen vergeten, veel spullen kwijt raken
 • heel moeilijk stil kunnen blijven zitten
 • aan een stuk door praten
 • moeilijk rustig kunnen spelen
 • moeilijk op de beurt kunnen wachten, anderen niet uit laten praten.

Tips in de omgang met jongeren met ADHD:

 • een duidelijke dagindeling, vaste regels en vaste plaatsen voor spullen in huis
 • eenvoudige, korte opdrachten en regels
 • goed gedrag complimenteren en leuke eigenschappen stimuleren
 • school betrekken bij de benadering en hierover in overleg gaan
 • informatie zoeken over ADHD bijvoorbeeld in de bibliotheek of op het internet

Oorzaken van ADHD

Er is veel onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaken van ADHD. Hoewel er nog veel niet bekend is, is duidelijk dat ADHD een aangeboren stoornis is en erfelijke factoren een belangrijke rol spelen. Volgens de Gezondheidsraad komt ADHD bij 2 tot 8% van de schoolgaande kinderen tot 14 jaar in Nederland voor. Bij meisjes staan de concentratie- en aandachtsproblemen eerder op de voorgrond, bij jongens de hyperactiviteit en het impulsieve gedrag.

Mogelijke behandelingen van ADHD bij kinderen en jeugd

Bij MET ggz kunt u terecht voor de behandeling van ADHD bij kinderen. Ouders of verzorgers worden intensief bij de behandeling betrokken. De behandeling wordt individueel afgestemd en is afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van het kind. Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij ADHD, waaronder psycho-educatie, farmacotherapie, ouderbegeleiding, systeemtherapie, speltherapie en brussencursus.

Heeft u hulp nodig?

Voor een behandeling bij MET ggz heeft u een doorverwijzing nodig van uw huisarts. Daarna kunt u zich bij ons aanmelden.

Meer informatie?

Als u meer informatie over een stoornis of behandeling wilt, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Contact informatie

Wilt u zich aanmelden?

Voor meer informatie over aanmelden voor behandeling.

Aanmelden