Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Ervaringsdeskundigheid

Als u psychische problemen heeft kan het erg waardevol zijn om ervaringen uit te wisselen met ervaringsdeskundigen. Mensen met eenzelfde achtergrond kunnen steun bieden bij het opbouwen van uw eigen leven.

MET de wijk biedt hierin herstelondersteunende zorg. Deze zorg is gericht op het individuele herstelproces van de cliënt. Het herstelproces beoogt het herwinnen of behouden van de regie over het eigen leven of elementen daarvan.

Herstel

Herstel is werken aan datgene dat voor u belangrijk is. Het is zorgen dat u weer hoop en zin creëert en moed verzamelt om een volgende stap te zetten. Herstel is een persoonlijk proces en voor iedereen anders. Belangrijk is te kijken naar uw eigen mogelijkheden waardoor de symptomen op de achtergrond raken. De inzet van ervaringswerkers en ervaringsdeskundigheid is in dit proce een onmisbare schakel.

Wat is ervaringsdeskundigheid?

Iedereen met een aandoening heeft zijn of haar eigen verhaal. Het is de betekenis die u aan uw problemen geeft en de strategieën die u heeft ontwikkeld om met die problemen om te gaan. Dat is persoonlijke ervaringskennis. Al die verhalen bij elkaar vormen collectieve ervaringskennis: kennis over hoe het is om te leven met kwetsbaarheid en de gevolgen daarvan. Bent u vervolgens in staat om die kennis over te dragen aan anderen, dan ontwikkelt u ervaringsdeskundigheid.

Ervaringswerkers en activiteiten

MET ggz heeft een aantal ervaringswerkers in dienst. Er zijn ook vrijwilligers met ervaringsdeskundigheid. Een ervaringswerker is deskundig in het ondersteunen van anderen, om eigen ervaringskennis op te bouwen / te ontwikkelen en het herstelproces te ondersteunen. Hiervoor zijn diverse activiteiten ontwikkeld. Het gaat om:

  1. Individueel gesprek met een ervaringswerker; Het contact met een ervaringswerker is vanuit eenzelfde soort ervaring. Met hem of haar kunt u verkennen of en wat u wilt met het thema ‘Herstel en ervaringsdeskundigheid’. Mogelijk is voor u een enkel gesprek om te delen en uit te wisselen genoeg. Mogelijk wilt u meer en is de cursus Herstellen doe je zelf interessant.
  2. De cursus Herstellen doe je zelf; Deze cursus biedt een oriëntatie op herstel en de regierol die dit van u vraagt.
  3. De Herstel groep; De cursus Herstellen doe je zelf vormt de opstap voor deelname aan een Herstelgroep, waarin uitwisseling van ervaringskennis centraal staat.
  4. De WRAP@; De WRAP is een intensieve aanpak gericht op het maken van een individueel plan.
  5. Ontwikkeling van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid; Met deelname aan de genoemde activiteiten ontwikkelt u ervaringskennis. Mogelijk ontstaat de behoefte om deze kennis te delen met anderen en ervaringsdeskundigheid te ontwikkelen. Als u over de noodzakelijke competenties beschikt, kan MET ggz u in het ontwikkelen hiervan ondersteunen. Mogelijk kunt u co-trainer worden voor de cursus Herstellen doe je zelf. Ook zijn er deelnemers die publieksvoorlichting geven of voorlichting geven aan mede-cliënten. Zo groeit de ervaringsdeskundigheid. Een aantal deelnemers maakt de stap naar een officiële opleiding tot ervaringswerker *.
  6. Kwartiermaken in de wijk; verwijst naar de mogelijkheid om met een ervaringswerker in gesprek te gaan om uw talent te ontdekken en contact te maken in de wijk. Een voorbeeld is het Muziekproject.

* In de opleiding van ervaringswerker (op MBO- en HBO-niveau) staat de transformatie centraal van inzicht in eigen ervaringen (ervaringskennis), via inzicht in ervaringen van anderen (collectieve ervaringskennis), naar het inzetten van ervaringskennis (ervaringsdeskundigheid). Daartoe zijn vier eindtermen voor de opleiding opgesteld:


1. Het benoemen van de eigen ervaringen: Wat heb ik meegemaakt, wat vond ik prettig en minder prettig?


2. Inzicht in de eigen ervaringen: ervaringskennis:
 Wat is voor mij belangrijk, wat helpt mij, hoe werkt dat bij mij?


3. Inzicht in de ervaringen van anderen: collectieve ervaringskennis:
 Wat hebben anderen meegemaakt, wat kan voor anderen belangrijk zijn, hoe werkt dat bij anderen?


4. Ervaringskennis inzetten naar anderen toe: 
Hoe kan ik anderen helpen, met de kennis die ik heb over mezelf en anderen?

Heeft u interesse?

Neem contact op met ervaringswerker Richard Niessen via rniessen@metggz.nl of 06-11529658.

MET de wijk: begeleiding

Mensen weer grip laten krijgen op hun leven, dat is wat we met het aanbod van MET de wijk willen bereiken. U vindt ons in Roermond, Echt, Venlo, Venray en Weert, maar we bieden onze diensten aan in geheel Noord- en Midden-Limburg.