Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Psychische stoornissen (gerontopsychiatrie)

De gerontopsychiatrie is het onderdeel van team Ouderen dat zich bezighoudt met psychische stoornissen, zoals angst-, stemming- en persoonlijkheidsstoornissen.

Het doel van team Ouderen is om ouderen met psychiatrische problemen succesvol te behandelen voor psychische klachten. Daarnaast wordt getracht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving te laten wonen.

oudere_man_somber_kleur.jpg

Aanmelden

Voor aanmelding bij team Ouderen heeft u een verwijzing van de huisarts of een andere verwijzende arts nodig. De meest behandelingen zijn opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. Voor de zorg  geldt wel het eigen risico van uw zorgverzekering.